Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2018 nr. 1

Actualiteiten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. E.Z. Perez en mr. F.A. Dudok van Heel

Jurisprudentie

Rechtbank Rotterdam 6 december 2017,
ECLI:NL:RBROT:2017:10286

In deze zaak staat ProRail N.V. terecht wegens het niet-naleven van de veiligheidsregels met betrekking tot het transport van chloor. Op 13 en 14 maart 2013 heeft ProRail in strijd met haar verplichtingen uit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen de vertragingen niet gemeld van een trein met vijf wagons met chloor die was vertrokken vanuit Bad Bentheim in Duitsland. Op het traject van Amersfoort naar Kijfhoek is de vertraging opgelopen tot 14 minuten. Deze vertragingen hadden door de treindienstleiders van ProRail gemeld moeten worden. Dat dit is verzuimd is als feit 1 tenlastegelegd. Als feit 2 is tenlastegelegd dat zij op vier dagen in maart 2013 in strijd met de aa...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden

Jurisprudentie

Rechtbank Rotterdam 6 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:10286

Rechtbank Oost-Brabant 22 december 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:6679 (zaak-A)Rechtbank Oost-Brabant 22 december 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:6681 (zaak-B)

Rechtbank Overijssel 12 februari 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:410

Economisch strafrecht: milieu

Jurisprudentie

Rechtbank Limburg 22 november 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:11322, 11323, 11324, 11379, 11399, 11470 en 11471

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15 november 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4849

Hoge Raad 12 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3122

Rechtbank Amsterdam 12 januari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:355

Rechtbank Oost-Brabant 22 december 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:6679

Rechtbank Oost-Brabant 22 december 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:6680

Rechtbank Oost-Brabant 28 november 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:6173

Rechtbank Rotterdam 16 november 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:8987

Rechtbank Rotterdam 6 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:10286

Rechtbank Den Haag 20 februari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:1658, 1660, 1662 en 1636

Fiscaal Sanctierecht

Jurisprudentie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 augustus 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:7007

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10 november 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4842

Hoge Raad 20 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2655

Hoge Raad 1 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3056

Ontneming

Jurisprudentie

Hoge Raad 21 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:3032

Hoge Raad 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3193

Hoge Raad 23 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:66

Hoge Raad 23 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:88

Toezichthouders

Wet- en regelgeving

Mifid II sinds 3 januari 2018 van toepassing

Beleidsregel geschiktheid Wet toezicht accountantsorganisaties vastgesteld

Jurisprudentie

CBb 17 januari 2018, ECLI:NL:CBB:2018:5

CBb 21 december 2017, ECLI:NL:CBB:2017:409, NJB 2018/279

CBb 16 november 2017, ECLI:NL:CBB:2017:359 en 360

Rb. Rotterdam 20 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9977 en 9978

Rechtbank Rotterdam 25 januari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:374 en ECLI:NL:RBROT:2018:375

Rechtbank Rotterdam 7 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9657

Rechtbank Rotterdam 14 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9657

Rechtbank Rotterdam 1 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9417

Rechtbank Rotterdam 24 januari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:490

Witwassen

Jurisprudentie

Rechtbank Rotterdam 8 november 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:8988 en ECLI:NL:RBROT:2017:8989

Rechtbank Midden-Nederland 17 november 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:5716

Conclusie A-G A.E. Harteveld 21 november 2017, ECLI:NL:PHR:2017:1379, bij HR 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3207

Gerechtshof Amsterdam 27 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5402

Rechtbank Rotterdam 13 oktober 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9028

Hoge Raad 16 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:37

Rechtbank Overijssel 31 oktober 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:4058

Gerechtshof Amsterdam 21 juni 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3631

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 november 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9714

Gerechtshof Den Haag 15 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2649

Hoge Raad 21 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2962

Overige actualiteiten

Vierde anti-witwasrichtlijn moet voor 7 februari 2018 zijn geïmplementeerd

UBO-register

Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in consultatie

‘Vijfde’ anti-witwasrichtlijn

Virtuele betaalmiddelen

Money mules

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/14956

Verder in 2018 nr.1

 Voorwoord

De tijd dat er een hoge muur stond tussen het strafrecht en het bestuursrecht ligt gelukkig al enige tijd achter ons. Door de snelle ontwikkeling van het punitief bestuursrecht en de veelvuldige kr...

 Doeltreffend, evenredig en afschrikkend: de Europese maatstaf voor de straftoemeting in milieuzaken

‘Uit de doelstellingen van de EG vloeit voort dat het noodzakelijk zal zijn gelijkwaardige verbodsbepalingen en sancties door te voeren.’[2]1. InleidingIn de loop van 2017 overwoog de Nederlandse s...

 Feitelijk leidinggeven: één aansprakelijkheidsfiguur onder twee rechtsgebieden - Over de houdbaarheid van de verschillen in benadering en rechtsbescherming in het licht van de sanctiestelselkeuze van het kabinet

Met de inwerkingtreding van de vierde Tranche van de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb) is het overtredersbegrip uit het bestuursrecht verruimd – overtreder zijn zij die d...

 Gegevensverstrekking door de accountant op grond van art. 126nd Sv

De externe accountant[2] raakt steeds meer betrokken bij de opsporing van strafbare feiten. Zo rusten er op de accountant in het kader van zijn dienstverlening meldplichten ten aanzien ...

 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 17 november 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:167

Eén van de meest lezenswaardige uitspraken van het najaar 2017 is afkomstig van het Gerecht in eerste aanleg te Curaçao. Het gaat om de vrijspraak van Emsley Tromp, de voormalig directe...

 Inlichtingenvorderingen en dwangsombesluiten van toezichthouders: EVRM-proof?

1. Inleidende opmerkingenDe samenloop van het toezichtrecht en het strafrecht blijft buitengewoon interessant. Te meer nu zowel nationale als Europese ontwikkelingen de discussie omtrent de restere...

 Point of view

  Als ik ’s morgens vroeg de gordijnen opendoe, lacht de baai van Singapore mij toe. Ik denk dat dit uitzicht nooit gaat vervelen, het staat voor mij symbool voor de ontwikkeling en het...