Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2018 nr. 6

Algemene voorwaarden in de landbouw en de kracht van tweezijdigheid

mr. W.M.A.K. Parmet1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Net als in andere sectoren worden ook in de landbouw overeenkomsten gesloten met verwijzing naar algemene voorwaarden. Dat kunnen algemene voorwaarden zijn die door één van de partijen zijn opgesteld maar ook tweezijdige algemene voorwaarden die het resultaat zijn van overleg tussen verschillende (vertegenwoordigers van) partijen. Voor het belang van tweezijdige algemene voorwaarden lijkt steeds minder aandacht te zijn en dat is jammer. Twee- of meerzijdig overeengekomen algemene voorwaarden, in deze bijdrage branchevoorwaarden genoemd, zijn een goed instrument om evenwichtigheid tussen partijen in handelsrelaties te bevorderen en te bewaken.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Afdeling 6.5.3. BW

3. Algemene voorwaarden: eenzijdig of tweezijdig

4. Algemene voorwaarden in de landbouw

4.1. Plantaardige sector

4.2. Loonwerk/mechanisatie

5. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

6. Vernietiging

7. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. W.M.A.K. Parmet1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/14978

Verder in 2018 nr.6

 Waar moet het naar toe met de koe?

De cover van Elsevier van 14 april 2018 werd gesierd met een foto van een koe met daarbij de vraag: Moet zelfs de koe wijken voor het klimaat? Dat het aantal koeien in Nederland een probleem is, i...

 Non-conformiteit bij de koop van woonboerderijen

Van non-conformiteit is sprake als bij koop van een zaak het geleverde niet beantwoordt aan hetgeen de koper mocht verwachten. Het algemene verwachtingspatroon bij woonboerderijen wordt mede ing...

 Algemene voorwaarden in de landbouw en de kracht van tweezijdigheid

Net als in andere sectoren worden ook in de landbouw overeenkomsten gesloten met verwijzing naar algemene voorwaarden. Dat kunnen algemene voorwaarden zijn die door één van de part...

 De sanctie op het te laat inzenden van een geliberaliseerde pachtovereenkomst

Uit louter de wettekst van art. 7:397 BW is niet goed op te maken in hoeverre de sanctie op te late inzending van een pachtovereenkomst ook geldt voor geliberaliseerde pachtovereenkomsten. Het v...