Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2018 nr. 10

Overdracht van fosfaatrecht in samenwerking

mr. drs. C.C. van Harten1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Samenwerking tussen bedrijven biedt de mogelijkheid om bij overdracht van fosfaatrechten 10% verlaging (‘afroming’) te vermijden. En daarnaast is er fiscaal voordeel. Zie hiervoor de bijdragen van Verduijn en Verbakel elders in dit blad. Maar het vraagt wel om bezinning op de betekenis van de begrippen in de volgende tekst, al was het maar vanwege de fraus-legisbepaling in art. 3 lid 1 van de Meststoffenwet (Msw).[2] Fosfaatrechten ‘rusten op een bedrijf’, dat in beheer is bij een ‘landbouwer’. Een landbouwer kan ook een ‘samenwerkingsverband’ zijn, zoals een maatschap. Fosfaatrechten kunnen met een ‘bedrijfsoverdracht’ mee overgaan naar een andere landbouwer, of ‘overgaan naar een ander bedrijf’. In dit artikel bespreek ik de civielrechtelijke kant van de overdracht c.q. de overgang van fosfaatrechten in situaties van samenwerking. Van de mogelijke samenwerkingsvormen beperk ik me hier tot de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV). De coöperatie, BV-structuren en andere denkbare rechtsvormen, zoals naar buitenlands recht, laat ik buiten beschouwing.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De band tussen fosfaatrechten en een bedrijf

1.1. Definitie van bedrijf

1.2. Bedrijf en fosfaatrechten

1.3. Registratie bij RVO

1.4. Fosfaatrechten zonder bedrijf

1.5. Eerste conclusie

2. De landbouwer en zijn fosfaatrechten

2.1. Fosfaatrechten als vermogensrecht

2.2. Houderschap en eigendom

2.3. Overdracht van fosfaatrechten

2.4. Zekerheden bij overdracht

2.5. Feitelijke en juridische levering

2.6. Tweede conclusie

3. De maatschap als landbouwer

3.1. Maatschap als samenwerkingsverband

3.2. Toewijzing fosfaatrechten aan een maatschap

3.3. Inbreng van fosfaatrechten

3.4. Stille maatschap, VOF en CV

3.5. Samenvatting en conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. C.C. van Harten1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15162

Verder in 2018 nr.10

 Experimenteren met de pachtkamer

In 2013 had ik als de toenmalige voorzitter van de pachtkamer van het gerechtshof een gesprek met het bestuur van de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten. Doel van dat gesprek was om verbeterpu...

 Overgang van fosfaatrechten; de Meststoffenwet

Met een wijziging van de Meststoffenwet is op 1 januari 2018 een stelsel van fosfaatrechten in werking getreden.[2] Door deze wetswijziging is een nieuw productierecht geïntroduceerd:...

 Fosfaatrechten in de juridische en fiscale praktijk

De invoering van het stelsel van verhandelbare fosfaatrechten -in het kielzog van het fosfaatreductieplan 2017- heeft juristen en fiscalisten in de landbouw in de afgelopen periode flink bezig g...

 Overdracht van fosfaatrecht in samenwerking

Samenwerking tussen bedrijven biedt de mogelijkheid om bij overdracht van fosfaatrechten 10% verlaging (‘afroming’) te vermijden. En daarnaast is er fiscaal voordeel. Zie hiervoor de...