Tijdschrift voor Zakenrecht 2018 nr. 3/4

Jurisprudentieoverzicht

Aanspraak van economisch eigenaar op levering juridische eigendom woonhuis om niet

Hoge Raad 9 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2068

1In 1979 heeft A een perceel bouwterrein in Etten-Leur gekocht (mede) om met zijn zus (B) en haar man (C) mogelijk te maken om daarheen te verhuizen. A heeft de koop gefinancierd met een hypothecaire lening. De bouw van een woonhuis op de grond, en verbouwingen daaraan wegens ziekte van B en C, zijn gefinancierd met hypothecaire leningen waarbij A, B en C debiteur waren. Sinds 1980 hebben B en C in het huis gewoond en heeft C alle vaste lasten, inclusief aflossingen en rente op de hypotheek, betaald. In 2011 is B overleden. A heeft in 2013 aan C medegedeeld het woonhuis (aan hem) te willen verkopen voor de reële marktwaarde. C heeft primair gevorderd voor recht te verklaren dat hij door bevrijdende verjaring eigenaar is geworden van het woonhuis (art. 3:306 jo 3:105 BW) en subsidiair voor...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Aanspraak van economisch eigenaar op levering juridische eigendom woonhuis om niet

Bestanddeelvorming in de zin van art. 3:4 lid 2, ‘beschadiging van betekenis’

Aard van een koopoptie verzet zich niet tegen overdracht (art. 3:83 lid 1 BW)

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/15331

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

juridisch eigendom, bestanddeelvorming, koopoptie

    Geen gerelateerde artikelen gevonden.

Verder in 2018 nr.3/4

 Voorwoord

Met plezier presenteert de redactie u hierbij het laatste nummer van dit jaar. Een goed gevuld dubbel nummer met mooie bijdragen. In de drukke eindejaarsperiode hebben de auteurs zich ervoor ingeze...

 Appartementsrecht: nagetrokken goederen; levering bij voorbaat via VvE óf vestigen opstalrecht door gezamenlijke eigenaars?

Zonnepanelen, zendmasten, ondergrondse vuilcontainers, warmwaterpompen, WKO-installaties, enz. zijn niet meer weg te denken in de huidige tijd. Ook niet in, aan of een appartementengebouw. Maar ...

 Verschillen in toepassing van algemene voorwaarden bij de rechten van erfpacht en hypotheek

1. Aanleiding en conclusie In de notariële vastgoedpraktijk wordt bij twee beperkte rechten algemene voorwaarden gebruikt: bij de rechten van erfpacht en hypotheek. Bij deze rechten wordt ver...

 Over verdiepingseigendom en het gebruik van zakelijke rechten als alternatief voor splitsing in appartementsrechten

In een tijd waarin ruimte schaarser wordt en bouwtechnisch steeds meer mogelijk is, neemt in de praktijk de vraag naar de goederenrechtelijke vormgeving van meervoudig grondgebruik toe. ...

 De circulaire economie en het product als dienst-model in het Nederlandse goederenrecht

Essentie: het product als dienst-model, waarbij de producent van het product de eigendom behoudt, zou beter gefaciliteerd moeten worden in het Nederlandse goederenrecht. Vraag is of en i...