Tijdschrift voor Zakenrecht

2018 nr. 3/4

Redactie

Hoofdredactie

mr. M.K. Daverschot
mr. P.L. Visser

Redactie

mr. P. G. Bekkers
H.R.P. Dumatubun
mr. K. Everaars
mr. J.W.A. Hockx
prof. mr. L.P.W. van Vliet
mr. D. Wumkes

Vaste medewerkers

prof. mr. dr. F.J. Vonck
mr. dr. L.F.A. Welling-Steffens

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Monrooij

 

Inleiding

Voorwoord

mr. F.A.N. van Rooijen

Met plezier presenteert de redactie u hierbij het laatste nummer van dit jaar. Een goed gevuld dubbel nummer met mooie bijdragen. In de drukke eindejaarsperiode hebben de auteurs zich ervoor ingezet om interessante en lezenswaardige artikelen aan te leveren. In drie van de artikelen wordt gezocht naar mogelijkheden om complexe vormen van grondgebruik vorm te geven naar de wensen van betrokken partijen. Zo onderzoeken Wumkes en Warning voor meervoudig grondgebruik alternatieven voor een splitsing in appartementsrechten. Het natrekkingsleerstuk en het leerstuk van h... ...lees meer

Artikel

Over verdiepingseigendom en het gebruik van zakelijke rechten als alternatief...

mr. D.W. Wumkes en mr. R.A. Warning1

In een tijd waarin ruimte schaarser wordt en bouwtechnisch steeds meer mogelijk is, neemt in de praktijk de vraag naar de goederenrechtelijke vormgeving van meervoudig grondgebruik toe. Vaak wordt gezocht naar een zo eenvoudig mogelijke vormgeving van de rechten van verschillende partijen, waarbij doorgaans een splitsing in appartementsrechten als voor de hand liggende keuze wordt beschouwd. Er wordt echter met regelmaat gevraagd om een alternatieve goederenrechtelijke vormgeving. Dit houdt veelal verband met de wens om niet belast te zijn met de a... abonneren of dit artikel kopen.

Appartementsrecht: nagetrokken goederen; levering bij voorbaat via VvE óf ves...

mr. R. Peutz1

Zonnepanelen, zendmasten, ondergrondse vuilcontainers, warmwaterpompen, WKO-installaties, enz. zijn niet meer weg te denken in de huidige tijd. Ook niet in, aan of een appartementengebouw. Maar hoe is een en ander juridisch geregeld, indien niet de vereniging van eigenaars (VvE) maar een exploitant zonnepanelen of een zendmast op het gemeenschappelijke dak wenst te plaatsen of een gemeente een ondergrondse vuilniscontainer wil plaatsen in de gemeenschappelijke grond van een appartementencomplex? Om (verticale) natrekking te voorkomen en om zekerheden te kunnen bieden voor eventuele finan... abonneren of dit artikel kopen.

Verschillen in toepassing van algemene voorwaarden bij de rechten van er...

mr. J.W.A. Hockx1

1. Aanleiding en conclusie In de notariële vastgoedpraktijk wordt bij twee beperkte rechten algemene voorwaarden gebruikt: bij de rechten van erfpacht en hypotheek. Bij deze rechten wordt verschillend omgegaan met de wijze van toepassing van algemene voorwaarden. Dat uit zich bij twee onderwerpen. Allereerst in hoeverre de kern van een algemene voorwaarde ook in de notariële akte van vestiging van het recht van erfpacht of hypotheek wordt vermeld. Bij de standaard hypotheekbedingen (hierna in 2.3 worden deze nader benoemd) is dat het geval. Bij een belangrijke... abonneren of dit artikel kopen.

De circulaire economie en het product als dienst-model in het Nederlandse goe...

Mr. B. Legger1

Essentie: het product als dienst-model, waarbij de producent van het product de eigendom behoudt, zou beter gefaciliteerd moeten worden in het Nederlandse goederenrecht. Vraag is of en in hoeverre zakelijke rechten kunnen worden gebruikt om het dienst-model juridisch vorm te geven. Flexibilisering van het recht van erfpacht en toevoeging van een wegnemingsrecht voor de erfpachter zijn de meest voor de hand liggende oplossingen. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie - Rechtbank Limburg 71399746146februari 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:1...

mr. P.L. Visser1

In de onderhavige zaak gaat het onder meer om de vraag wie eigenaar is van eeuwenoude door mergelwinning ontstane gangen die onder meerdere percelen zijn gelegen. De rechtbank geeft een overzichtelijk college over de vraag of verticale dan wel horizontale natrekking prevaleert, wat als een bestanddeel van een bouwwerk dient te gelden en of er sprake was van wederzijdse dwaling bij het sluiten van een huurovereenkomst. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht

Aanspraak van economisch eigenaar op levering juridische eigendom woonhuis om niet Hoge Raad 9 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2068 1In 1979 heeft A een perceel bouwterrein in Etten-Leur gekocht (mede) om met zijn zus (B) en haar man (C) mogelijk te maken om daarheen te verhuizen. A heeft de koop gefinancierd met een hypothecaire lening. De bouw van een woonhuis op de grond, en verbouwingen daaraan wegens ziekte van B en C, zijn gefinancierd met hypothecaire leningen waarbij A, B en C debiteur waren. Sinds 1980 hebben B en C in he... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS