Tijdschrift voor Zakenrecht 2018 nr. 3/4

Verschillen in toepassing van algemene voorwaarden bij de rechten van erfpacht en hypotheek

mr. J.W.A. Hockx1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Aanleiding en conclusie

In de notariële vastgoedpraktijk wordt bij twee beperkte rechten algemene voorwaarden gebruikt: bij de rechten van erfpacht en hypotheek. Bij deze rechten wordt verschillend omgegaan met de wijze van toepassing van algemene voorwaarden. Dat uit zich bij twee onderwerpen.

Allereerst in hoeverre de kern van een algemene voorwaarde ook in de notariële akte van vestiging van het recht van erfpacht of hypotheek wordt vermeld. Bij de standaard hypotheekbedingen (hierna in 2.3 worden deze nader benoemd) is dat het geval. Bij een belangrijke erfpachtvoorwaarde zoals bijvoorbeeld de bevoegdheid voor een gemeente om de canon te herzien, is dat niet zonder meer gebruikelijk. Algemeen wordt aangenomen dat een enkele verwijzing naar algemene erfpachtvoorwaarden voldoende is om die voorwaarden te laten gelden als opgenomen in de erfpachtakte.

 

Het tweede onderwerp waar een verschil te zien is, betreft het al dan niet ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Aanleiding en conclusie

2. Formele eisen voor vestiging en inhoud rechten van erfpacht en hypotheek

2.1. Formele eisen voor vestiging rechten van erfpacht en hypotheek

2.2. Formele eisen voor de inhoud van het recht van erfpacht

2.3. Formele eisen voor de inhoud van het recht van hypotheek

3. Kern algemene voorwaarden in erfpacht- of hypotheekakte?

3.1. Algemene erfpachtvoorwaarden

3.2. Algemene hypotheekvoorwaarden

4. Inschrijving van algemene voorwaarden in de openbare registers Kadaster

4.1. Algemene erfpachtvoorwaarden

4.2. Algemene hypotheekvoorwaarden

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.W.A. Hockx1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/15329

Verder in 2018 nr.3/4

 Voorwoord

Met plezier presenteert de redactie u hierbij het laatste nummer van dit jaar. Een goed gevuld dubbel nummer met mooie bijdragen. In de drukke eindejaarsperiode hebben de auteurs zich ervoor ingeze...

 Appartementsrecht: nagetrokken goederen; levering bij voorbaat via VvE óf vestigen opstalrecht door gezamenlijke eigenaars?

Zonnepanelen, zendmasten, ondergrondse vuilcontainers, warmwaterpompen, WKO-installaties, enz. zijn niet meer weg te denken in de huidige tijd. Ook niet in, aan of een appartementengebouw. Maar ...

 Verschillen in toepassing van algemene voorwaarden bij de rechten van erfpacht en hypotheek

1. Aanleiding en conclusie In de notariële vastgoedpraktijk wordt bij twee beperkte rechten algemene voorwaarden gebruikt: bij de rechten van erfpacht en hypotheek. Bij deze rechten wordt ver...

 Over verdiepingseigendom en het gebruik van zakelijke rechten als alternatief voor splitsing in appartementsrechten

In een tijd waarin ruimte schaarser wordt en bouwtechnisch steeds meer mogelijk is, neemt in de praktijk de vraag naar de goederenrechtelijke vormgeving van meervoudig grondgebruik toe. ...

 De circulaire economie en het product als dienst-model in het Nederlandse goederenrecht

Essentie: het product als dienst-model, waarbij de producent van het product de eigendom behoudt, zou beter gefaciliteerd moeten worden in het Nederlandse goederenrecht. Vraag is of en i...