Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2018 nr. 6

Voorwoord

Michelle de Rijke´╗┐ De volledige inhoud van dit artikel inclusief eventuele afbeeldingen zal zo spoedig mogelijk beschikbaar worden gemaakt.

Het jaar 2018 was het jaar van het Klimaatakkoord en van het Groningengas. De onderhandelingen voor het Klimaatakkoord hebben op 21 december 2018 geresulteerd in het Ontwerp-Klimaatakkoord. Over de afspraken in de definitieve versie zullen in 2019 ongetwijfeld nog de nodige artikelen in het NTE verschijnen.

Het Groningengas komt in deze aflevering van het NTE uitvoerig aan bod. Mr. drs. Laurence Ford beschrijft in een dubbellang artikel de gebeurtenissen vanaf de aardbeving bij Zeerijp (Gemeente Loppersum) op 8 januari 2018, het duwtje in de rug van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om acuut tot actie over te gaan tot en met het Instemmingsbesluit Groningen Gasveld 2018-2019 van 14 november 2018, waarin de Minister van EZK een aantal voorschriften verbindt aan de instemming met het winningsplan van de NAM, waaronder de verplichting dat wordt gewonnen wat nodig is voor de leveringszekerheid, niet meer en niet minder. Het artikel bevat ook een bespreking van alle wetsartikelen die worden gewijzigd met het wetsvoorstel voor de Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning van het Groningenveld, dat op 1 juni 2018 aan de Tweede Kamer is aangeboden. In het afgelopen jaar is dus een grote ommezwaai in gang gezet naar afbouw van de winning van het Groningengas en de Minister van EZK wil de vaart erin houden, getuige zijn verzoeken aan respectievelijk de Tweede en Eerste Kamer om het voorstel voor de Wet Groningenveld met spoed te behandelen. De auteur constateert dat deze spoed wel tot enige slordigheidsfouten heeft geleid. Maar dat zal aan de impact van de Wet Groningenveld geen serieuze afbreuk doen.

Dit artikel sluit het NTE-jaar 2018 mooi af. De redactie kijkt uit naar nieuwe bijdragen voor het NTE in 2019.

Namens de redactie,

Michelle de Rijke

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
Michelle de Rijke´╗┐
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15409

Verder in 2018 nr.6

 Voorwoord

Het jaar 2018 was het jaar van het Klimaatakkoord en van het Groningengas. De onderhandelingen voor het Klimaatakkoord hebben op 21 december 2018 geresulteerd in het Ontwerp-Klimaatakkoord. Over de...

 Wet minimalisering gaswinning Groningenveld

Uitgangspunt van de Wet minimalisering gaswinning Groningenveld (hierna: Wet Groningenveld) is om voor de komende jaren niet meer gas uit het Groningenveld (hierna ook: Groningengas) ...

 Ontwikkelingen in het internationaal, Europees en Nederlands energierecht - Verslag van NeVER bijeenkomst van 21 september 2018

Op vrijdag 21 september 2018 vond de bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) - in samenwerking met het North Sea Energy Law Programme - plaats bij de Academie voor We...