Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2018 nr. 6

Wet minimalisering gaswinning Groningenveld

mr. drs. L.W.J. Ford1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Uitgangspunt van de Wet minimalisering gaswinning Groningenveld (hierna: Wet Groningenveld) is om voor de komende jaren niet meer gas uit het Groningenveld (hierna ook: Groningengas) te winnen dan noodzakelijk is voor de leveringszekerheid. Het Groningengas moet het noodzakelijke sluitstuk zijn van de inzet van laagcalorisch gas.2

Het is veelal zinvol om een artikel over een wijziging van de wet- en regelgeving inzake de winning van Groningengas te beginnen met een beschouwing over de geschiedenis van deze wet- en regelgeving. In dat geval rijst wel de vraag, waar te beginnen: in 2003 met de inwerkingtreding van de Mijnbouwwet? Of in 1963 met het verlenen van de winningsvergunning Groningen aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (50% Shell, 50% ExxonMobil; toen nog N.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij; hierna: NAM)?3 ,4 Of in 1962 met de Nota inzake het aardgas van Minister v...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Aardbeving bij Zeerijp

3. Kabinetsbrief

4. Wet Groningenveld

4.1. Gaswet

4.2. Mijnbouwwet

5. Zaken die verband houden met (de totstandkoming van) de Wet Groningenveld

5.1. Haast

5.2. NAM – verplichting tot bepaald niveau van winning van Groningengas

5.3. Instemmingsbesluit Groningenveld

5.4. GTS

5.5. Akkoord op Hoofdlijnen

5.6. NAM niet meer aan de knoppen

5.7. 2030

5.8. Technische commissie bodembeweging

6. Slotopmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. L.W.J. Ford1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15410

Verder in 2018 nr.6

 Voorwoord

Het jaar 2018 was het jaar van het Klimaatakkoord en van het Groningengas. De onderhandelingen voor het Klimaatakkoord hebben op 21 december 2018 geresulteerd in het Ontwerp-Klimaatakkoord. Over de...

 Wet minimalisering gaswinning Groningenveld

Uitgangspunt van de Wet minimalisering gaswinning Groningenveld (hierna: Wet Groningenveld) is om voor de komende jaren niet meer gas uit het Groningenveld (hierna ook: Groningengas) ...

 Ontwikkelingen in het internationaal, Europees en Nederlands energierecht - Verslag van NeVER bijeenkomst van 21 september 2018

Op vrijdag 21 september 2018 vond de bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) - in samenwerking met het North Sea Energy Law Programme - plaats bij de Academie voor We...