Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2018 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. B.J. Drijber
mr. F. Elskamp
mr. dr. H.P.A. Knops
mr. P.I.W.R. Maandag
mr. M.W.F. Oosterhuis
drs. C.M.A. Prins
dr. T. Vanden Borre

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

Inleiding

Voorwoord

Michelle de Rijke

Het jaar 2018 was het jaar van het Klimaatakkoord en van het Groningengas. De onderhandelingen voor het Klimaatakkoord hebben op 21 december 2018 geresulteerd in het Ontwerp-Klimaatakkoord. Over de afspraken in de definitieve versie zullen in 2019 ongetwijfeld nog de nodige artikelen in het NTE verschijnen. Het Groningengas komt in deze aflevering van het NTE uitvoerig aan bod. Mr. drs. Laurence Ford beschrijft in een dubbellang artikel de gebeurtenissen vanaf de aardbeving bij Zeerijp (Gemeente Loppersum) op 8 januari 2018, het duwtje in de rug van de Minister van Economische Za... ...lees meer

Artikel

Wet minimalisering gaswinning Groningenveld

mr. drs. L.W.J. Ford1

Uitgangspunt van de Wet minimalisering gaswinning Groningenveld (hierna: Wet Groningenveld) is om voor de komende jaren niet meer gas uit het Groningenveld (hierna ook: Groningengas) te winnen dan noodzakelijk is voor de leveringszekerheid. Het Groningengas moet het noodzakelijke sluitstuk zijn van de inzet van laagcalorisch gas.[2] Het is veelal zinvol om een artikel over een wijziging van de wet- en regelgeving inzake de winning van Groningengas te beginnen met een beschouwing over de geschiedenis van deze wet- en regelgeving. In dat geval rijst wel de vr... abonneren of dit artikel kopen.

Ontwikkelingen in het internationaal, Europees en Nederlands energierecht - V...

mr. drs. R.C. Berg1

Op vrijdag 21 september 2018 vond de bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) - in samenwerking met het North Sea Energy Law Programme - plaats bij de Academie voor Wetgeving, aan het Lange Voorhout in Den Haag. De sessie was, na een introductie van Martha Roggenkamp, verdeeld in drie blokken, te weten ontwikkelingen in respectievelijk het internationaal-, Europees- en Nederlands Energierecht. Het verslag geeft beknopt de belangrijkste punten van de drie onderdelen weer. abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, D. Drankier LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, G.J. Kreeft LL.M., C.T. Nieuwenhout LL.M., M.T. Nieves-Zarate LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova en C.G. Verburg LL.M.1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. Autoriteit Consument & Markt (ACM)Gelijkstroomnet Lelystad AirportOp 1 oktober 2018 heeft de ACM (zaaknummer ACM/18/03385) op aanvraag van netbeheerder Liander een ontwerp-ontheffingsbesluit gepubliceerd op grond van art. 37a Elektriciteitswet 1998 we... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

Deze rubriek bestrijkt de periode oktober – half december 2018. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en gesignaleerd zijn. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS