Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2018 nr. 6

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, D. Drankier LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, G.J. Kreeft LL.M., C.T. Nieuwenhout LL.M., M.T. Nieves-Zarate LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova en C.G. Verburg LL.M.1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rapporten en overige publicaties

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Gelijkstroomnet Lelystad Airport

Op 1 oktober 2018 heeft de ACM (zaaknummer ACM/18/03385) op aanvraag van netbeheerder Liander een ontwerp-ontheffingsbesluit gepubliceerd op grond van art. 37a Elektriciteitswet 1998 welke de realisatie van het eerste publieke gelijkstroomnet in Nederland mogelijk moet maken. De aanvraag van Liander had betrekking op bepalingen van de Netcode Elektriciteit en de Meetcode Elektriciteit om te kunnen experimenteren met de aanleg en het beheer van een gelijkstroomnet op het bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark.

Nu de productie en consumptie van elektriciteit door bed...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rapporten en overige publicaties

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Gelijkstroomnet Lelystad Airport

Faillissement EnergieFlex

Capaciteitsreservering voor internationale elektriciteitshandel

Samenvoeging Netcode en Systeemcode Elektriciteit

Tarieven- en inkomstenbesluiten netbeheer

Codewijzigingen gas

TenneT

Power-to-heat studie

Gasunie

Recordaantal certificaten voor groen gas in 2018

Waterstofleiding

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Verbreding SDE+

Gebruik identiteitsframes in communicatie over de energietransitie

Rapport ‘meten met 2 maten’

Europese Commissie

Projects of Common Interest

Bindende maatregelen grens Denemarken-Duitsland

Europa Klimaatneutraal tegen 2050

ENTSO-E

Winter outlook & summer review

ENTSO-G

Terugblik winter 2017-2018

Vooruitblik winter 2018-2019

ACER

Evaluatie van nationale gasnetwerk-ontwikkelingsplannen

Resultaten van de monitor interne markt voor elektriciteit en gas 2017

Rapport over de toegepaste methodologieën en parameters voor het vaststellen van toegestane opbrengsten van gastransmissienetbeheerders

Rapport over de implementatie van het ‘Inter-Transmission System Operator’ mechanisme

Conferentie van het Energiehandvest

Conferentie van het Energiehandvest stelt lijst met onderwerpen voor moderniseringsproces vast

Artikelen in andere tijdschriften

Mededelingen NeVER

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, D. Drankier LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, G.J. Kreeft LL.M., C.T. Nieuwenhout LL.M., M.T. Nieves-Zarate LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova en C.G. Verburg LL.M.1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15414

Verder in 2018 nr.6

 Voorwoord

Het jaar 2018 was het jaar van het Klimaatakkoord en van het Groningengas. De onderhandelingen voor het Klimaatakkoord hebben op 21 december 2018 geresulteerd in het Ontwerp-Klimaatakkoord. Over de...

 Wet minimalisering gaswinning Groningenveld

Uitgangspunt van de Wet minimalisering gaswinning Groningenveld (hierna: Wet Groningenveld) is om voor de komende jaren niet meer gas uit het Groningenveld (hierna ook: Groningengas) ...

 Ontwikkelingen in het internationaal, Europees en Nederlands energierecht - Verslag van NeVER bijeenkomst van 21 september 2018

Op vrijdag 21 september 2018 vond de bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) - in samenwerking met het North Sea Energy Law Programme - plaats bij de Academie voor We...