Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2018 nr. 4

Een gelijk speelveld na Brexit: staatssteuncontrole

dr. V. Verouden en Pablo Ibáñez-Colomo1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Ook al is er nog veel onzekerheid over de uiteindelijke vorm, men mag er gerust van uitgaan dat de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zullen voorzien in een bepaald systeem voor het toezicht op staatssteun. Bepalingen over overheidssubsidies en soortgelijke maatregelen vormen immers in toenemende mate een belangrijk onderdeel van handelsovereenkomsten. Zo schetste de Amerikaanse minister van Financiën onlangs de contouren van (potentiële) toekomstige vrijhandelsovereenkomsten nog als volgt: ‘we’re ready to sign a free trade agreement with no tariffs, no non-tariff barriers and no subsidies. It has to be all three.’2

Dat het pleidooi voor een bepaalde discipline op het gebruik van subsidies tamelijk breed aanvaard is, betekent niet dat alle (voorgestelde) regelingen voor de controle op subsidies qua aard en reikwijdte vergelijkbaar zijn. Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen bv. ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. EU-staatssteuncontrole: uniek in de wereld

3. De argumenten voor een EU-VK-staatssteuncontrole ‘systeem’

3.1. De diepgang van de handelsbetrekkingen tussen de EU en de VS

3.2. De mate waarin handelspartners (zullen) subsidiëren

4. Staatssteuntoezicht na Brexit

4.1. Een ‘common rulebook’: logica en grenzen van het idee

4.2. Modellen voor de handhaving van de staatssteunregels

4.3. Nationale handhaving: het witboek van het Verenigd Koninkrijk

4.4. Nationale handhaving met aanvullende waarborgen

4.5. Vooruitzichten: Na het terugtrekkingsakkoord

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. V. Verouden en Pablo Ibáñez-Colomo1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/15417

Verder in 2018 nr.4

 Staatssteunagenda voor de komende jaren: genoeg te doen

In mijn beleving werken we nog maar kort met de huidige regels die in het kader van het State Aid Modernisation (SAM) pakket sinds 2012 zijn ingevoerd. Zondag en Merkus onderbouwen in dit nummer da...

 Decentrale overheden benutten kansen staatssteunregels steeds beter - Column

Anno 2018 kunnen Nederlandse decentrale overheden nauwelijks meer om de staatssteunregels heen. Bij elke vorm van financiële steun van een overheid aan een onderneming kan immers mogelijk staats...

 Een gelijk speelveld na Brexit: staatssteuncontrole

Ook al is er nog veel onzekerheid over de uiteindelijke vorm, men mag er gerust van uitgaan dat de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zullen voo...

 Europese Commissie

juli t/m september 2018BesluitenSteunmaatregel SA.48350 – Nederlandse Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling is geen staatssteun, besluit van 26 maart 2018Op 26 maart 2018 heeft de Europese C...

 Markt en Overheid

juli t/m september 2018Besluiten ACMRaad van State, 17 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3376 Inzake: De Wet Markt & Overheid als onderdeel van het toetsingskader voor een aanvraag om verlening van ee...

 IN MEMORIAM BART HESSEL

Op 23 oktober 2018 is Bart Hessel overleden. Bart was vanaf de beginjaren betrokken bij het Tijdschrift voor Staatssteun en was tot 2018 een echte gangmaker. Hij was met hart en ziel bij het tijdsc...