Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten

2018 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

M.J.J.M. Essers

Redactie

mr. drs. M.G.A.M. Custers
mr. C. T. Dekker
mr. H. Gilliams LL.M.
mr. L. Haasbeek
mr. M. C. van Heezik
mr. P.A.E.M. Hogenhuis
prof. mr. P.H.L.M. Kuypers
mr. M. Rijke MA
mr. dr. S.L.T. Schoenmaekers
drs. M. Visser
mr. M. de Wit

Vaste medewerkers

mr. A.A. al Khatib
mr. E.M.M. Besselink
mr. W. De Cock
mr. G.A. Dictus
mr. J. Fredriksz
mr. A.A. Geelhoed
A.F. Gunn MA LL.M
mr. P. Kampschreur
mr. H.C. Lejeune
mr. A. Looijestijn-Clearie
prof. mr. dr. R.H.C Luja
mr. dr. N. Saanen
mr. H.C. van Scherpenseel

Redactiesecretaris(sen)

mr. T. Binder

Inleiding

Staatssteunagenda voor de komende jaren: genoeg te doen

mr. C.T. Dekker

In mijn beleving werken we nog maar kort met de huidige regels die in het kader van het State Aid Modernisation (SAM) pakket sinds 2012 zijn ingevoerd. Zondag en Merkus onderbouwen in dit nummer dat decentrale overheden goed gebruik hebben weten te maken van de mogelijkheden die het SAM heeft geboden en nog steeds biedt. Niettemin verloopt een aantal van die regels – en niet de onbelangrijkste: de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (651/2014) en de de minimis verordening (1407/2013) – op 31 december 2020. Ook een aantal richtsnoeren – di... ...lees meer

Artikel

Decentrale overheden benutten kansen staatssteunregels steeds beter - Column

P.R. Zondag, MA en mr. M.I. Merkus1

Anno 2018 kunnen Nederlandse decentrale overheden nauwelijks meer om de staatssteunregels heen. Bij elke vorm van financiële steun van een overheid aan een onderneming kan immers mogelijk staatssteun aan de orde zijn. Sinds de invoering van het State Aid Modernisation (SAM)-programma van de Europese Commissie in 2014 is het voor lidstaten en decentrale overheden eenvoudiger om voor bepaalde doeleinden geoorloofd steun te verlenen. Uit een door het kenniscentrum Europa decentraal uitgevoerde analyse blijkt dat decentrale overheden de vrijstellingsmogelijkheden die het SAM-pakket heef... abonneren of dit artikel kopen.

Een gelijk speelveld na Brexit: staatssteuncontrole

dr. V. Verouden en Pablo Ibáñez-Colomo1

Ook al is er nog veel onzekerheid over de uiteindelijke vorm, men mag er gerust van uitgaan dat de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zullen voorzien in een bepaald systeem voor het toezicht op staatssteun. Bepalingen over overheidssubsidies en soortgelijke maatregelen vormen immers in toenemende mate een belangrijk onderdeel van handelsovereenkomsten. Zo schetste de Amerikaanse minister van Financiën onlangs de contouren van (potentiële) toekomstige vrijhandelsovereenkomsten nog als volgt: ‘we’re ready to... abonneren of dit artikel kopen.

Europese Commissie

mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur en mr. E.M.M. Besselink (Besluiten)mr. A. Looijestijn-Clearie (Beleid)

juli t/m september 2018BesluitenSteunmaatregel SA.48350 – Nederlandse Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling is geen staatssteun, besluit van 26 maart 2018Op 26 maart 2018 heeft de Europese Commissie geoordeeld dat de Nederlandse ‘GO-regeling’, een garantieregeling voor middelgrote en grote ondernemingen, geen staatssteun oplevert omdat deze voldoet aan de Garantiemededeling van 2008.Op grond van de regeling kan de Nederlandse overheid banken een garantie verlenen van 50% op nieuwe leningen die banken verstrekken aan middelgrote en grote onderneminge... abonneren of dit artikel kopen.

Markt en Overheid

mr. J. Fredriksz1

juli t/m september 2018Besluiten ACMRaad van State, 17 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3376 Inzake: De Wet Markt & Overheid als onderdeel van het toetsingskader voor een aanvraag om verlening van een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan.De zaak betreft een uitspraak van de Raad van State op het hoger beroep van Ristorante Pizzeria Pappa Gallo B.V., R & J Onroerend Goed B.V. en R & J Tapas B.V. (hierna: Ristorante Pappagallo). Zij hebben hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterda... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. M. de Wit LLM

Cursussen / Seminars Staatssteun en subsidiesDatum: 9 mei 2019 Locatie: Utrecht Organisatie: Vijverberg juristenCursus over staatssteun en subsidies State Aid Requirements for SGEI’ Datum: 21-22 mei 2019 Locatie: Gent (België) Organisatie: Lexxion Publisher. Cursus over de diensten van algemeen economisch belangStaatssteun en Wet en Markt en OverheidDatum: 23 mei 2019 Locatie: Utrecht Organisatie: GeoplanReikwijdte en risico’s van staatssteun en de Wet Markt en Overhei... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

IN MEMORIAM BART HESSEL

Op 23 oktober 2018 is Bart Hessel overleden. Bart was vanaf de beginjaren betrokken bij het Tijdschrift voor Staatssteun en was tot 2018 een echte gangmaker. Hij was met hart en ziel bij het tijdschrift betrokken. Toen hij, door ziekte geveld, zijn actieve inbreng moest staken, hebben we samen met gastauteurs geprobeerd om recht te doen aan zijn jarenlange inzet op het gebied van Europees recht en decentrale overheden aan de hand van een aan zijn oeuvre gewijd themanummer van het tijdschrift. We herinneren ons Bart niet alleen als een betrokken, maar vooral ook als een hartelijk en desku... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib[1] (Europees) mr. W. De Cock[2] (België) mr. G.A. Dictus(Nederland) juli t/m september 2018 Europees GvEU, T-356/15, 12 juli 2018 Oostenrijk t Commissie Inzake: Art. 107 lid 3 onder c VWEU, ‘Contract for Difference’ (garantie voor stabiele prijzen), gemeenschappelijk belang, evenredigheid, investeringssteun, exploitatiesteun, noodzakelijkheid overheidsingrijpen Feiten en middelen: Op 22 oktober 2013 heeft het Verenigd ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS