Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2018 nr. 4

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib1 (Europees)
mr. W. De Cock2 (België)
mr. G.A. Dictus(Nederland)

juli t/m september 2018

Europees

GvEU, T-356/15, 12 juli 2018

Oostenrijk t Commissie

Inzake: Art. 107 lid 3 onder c VWEU, ‘Contract for Difference’ (garantie voor stabiele prijzen), gemeenschappelijk belang, evenredigheid, investeringssteun, exploitatiesteun, noodzakelijkheid overheidsingrijpen

Feiten en middelen: Op 22 oktober 2013 heeft het Verenigd Koninkrijk bij de Commissie aangegeven staatssteun te willen verlenen aan de kerncentrale Hinkley Point C om een nieuwe faciliteit voor het genereren van nucleaire energie te bouwen. Deze staatssteun is vormgegeven via een overeenkomst genaamd Contract for Difference (CfD). Deze overeenkomst regelt dat de begunstigde, de NNB Generation Company Limited (NNBG), elektriciteit tegen een stabiele prijs...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europees

GvEU, T-356/15, 12 juli 2018

HvJ EU, C-128/16 P, 25 juli 2018

HvJ EU 19 september 2018, C-438/16 p

HvJ EU 20 september 2018, C-510/16

België

Rechtbank van eerste aanleg (burgerlijke kamer) te Brussel, 4 mei 2018, ongepubliceerd

Nationaal

Rechtbank Limburg, 15 augustus 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:7705

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 1 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2544

Rechtbank Overijssel 18 juli 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2880

College van Beroep voor het bedrijfsleven 10 juli 2018, ECLI:NL:CBB:2018:392

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/15418

Verder in 2018 nr.4

 Staatssteunagenda voor de komende jaren: genoeg te doen

In mijn beleving werken we nog maar kort met de huidige regels die in het kader van het State Aid Modernisation (SAM) pakket sinds 2012 zijn ingevoerd. Zondag en Merkus onderbouwen in dit nummer da...

 Decentrale overheden benutten kansen staatssteunregels steeds beter - Column

Anno 2018 kunnen Nederlandse decentrale overheden nauwelijks meer om de staatssteunregels heen. Bij elke vorm van financiële steun van een overheid aan een onderneming kan immers mogelijk staats...

 Een gelijk speelveld na Brexit: staatssteuncontrole

Ook al is er nog veel onzekerheid over de uiteindelijke vorm, men mag er gerust van uitgaan dat de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zullen voo...

 Europese Commissie

juli t/m september 2018BesluitenSteunmaatregel SA.48350 – Nederlandse Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling is geen staatssteun, besluit van 26 maart 2018Op 26 maart 2018 heeft de Europese C...

 Markt en Overheid

juli t/m september 2018Besluiten ACMRaad van State, 17 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3376 Inzake: De Wet Markt & Overheid als onderdeel van het toetsingskader voor een aanvraag om verlening van ee...

 IN MEMORIAM BART HESSEL

Op 23 oktober 2018 is Bart Hessel overleden. Bart was vanaf de beginjaren betrokken bij het Tijdschrift voor Staatssteun en was tot 2018 een echte gangmaker. Hij was met hart en ziel bij het tijdsc...