Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 3

Eigendom in de agrarische sector: geen rustig bezit

mr. R. Ligtvoet1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het fundamentele recht op eigendom[2] kan op steeds meer belangstelling rekenen in de agrarische sector, omdat overheden steeds vaker lijken te tornen aan het eigendom van boeren. Voorbeelden van juridische strijd over agrarische eigendom zijn talrijk. Denk bijvoorbeeld aan het stelsel van varkensrechten, de vaststelling van melkveefosfaatreferenties, het verbod op de pelsdierhouderij en meer recent de Regeling fosfaatreductieplan 2017 en het stelsel van fosfaatrechten. Al deze maatregelen grepen (en grijpen soms nog steeds) diep in op boerenbedrijven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat boeren steeds vaker een beroep doen op hun eigendomsrecht. Maar hoe succesvol zijn die beroepen? De rechtspraak en de praktijk lijken weerbarstig. Tijd voor een agrarisch-gerelateerde bespreking.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Eigendom, een omschrijving

2. Het recht op eigendom

3. Het Europese begrip ‘possessions’

4. De voorwaarden van art. 1 EP

4.1. Voorzien bij wet

4.2. Algemeen belang en proportionaliteit

5. Eigendom, geen rustig bezit?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R. Ligtvoet1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15424

Verder in 2019 nr.3

 De klimaattafel Landbouw en Landgebruik - Zijn de recepten die aan deze tafel bedacht zijn voor de reductie van uitstoot van koolstof (CO2) door de landbouw realistisch?

De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) wordt gezien als een van de hoofdoorzaken van de opwarming van de atmosfeer en de daaruit voortvloeiende klimaatverandering. Daarover bestaat inmiddels consens...

 Eigendom in de agrarische sector: geen rustig bezit

Het fundamentele recht op eigendom[2] kan op steeds meer belangstelling rekenen in de agrarische sector, omdat overheden steeds vaker lijken te tornen aan het eigendom van boeren. Voorbeelden va...

 Boekbespreking - ProducentenOrganisatie als erkend kartel. Ruimte voor samenwerking in de landbouw

Proefschrift van Maria Litjens, in 2018 in eigen beheer uitgegeven, ISBN 978-94-034-0957-3; het proefschrift is door de auteur in het openbaar verdedigd op 13 september 2018 aan de Rijksuniversi...