Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 3

Zakelijke rechten - Hoge Raad, 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2373 (Erfdienstbaarheid) (TvAR 2019/5977)

K. Everaars

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. C.A. Streefkerk, G. Snijders, T.H. Tanja-van den Broek, C.E. du Perron en M.J. Kroeze)

Met noot K. Everaars

Erfdienstbaarheid.

[Burgerlijk wetboek, art. 5:79 BW, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 150, Wet op de rechterlijke organisatie, art. 81 lid 1]

Opheffing door rechter; ontbreekt redelijk belang bij uitoefening erfdienstbaarheid? Motivering dat sprake is van erfdienstbaarheid; onverenigbaarheid tussen de overwegingen in de uitspraak van het hof en het dictum?

Arrest

in de zaak van:

1. [eiseres 1]

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

2. [eiser 2] ,

wonende te [woonplaats] ,

3. [eiseres 3] ,

wonende te [woonplaats] ,

EISERS tot cassatie, verweerders in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,

advocaat: mr. S.M. Kingma,

t e g e n

[verweerster] ,

wonende te [woonplaats] ,

VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Erfdienstbaarheid.

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie

3 Uitgangspunten in cassatie

4 Beoordeling van het middel in het principale beroep

5 Beoordeling van het middel in het incidentele beroep

6 Beslissing

Conclusie

mr. W.L. Valk

1 Feiten en procesverloop

2 Bespreking van het principaal cassatiemiddel

3 Bespreking van het incidenteel cassatiemiddel

4 Conclusie

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
K. Everaars
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2018:2373
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15430

Verder in 2019 nr.3

 De klimaattafel Landbouw en Landgebruik - Zijn de recepten die aan deze tafel bedacht zijn voor de reductie van uitstoot van koolstof (CO2) door de landbouw realistisch?

De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) wordt gezien als een van de hoofdoorzaken van de opwarming van de atmosfeer en de daaruit voortvloeiende klimaatverandering. Daarover bestaat inmiddels consens...

 Eigendom in de agrarische sector: geen rustig bezit

Het fundamentele recht op eigendom[2] kan op steeds meer belangstelling rekenen in de agrarische sector, omdat overheden steeds vaker lijken te tornen aan het eigendom van boeren. Voorbeelden va...

 Boekbespreking - ProducentenOrganisatie als erkend kartel. Ruimte voor samenwerking in de landbouw

Proefschrift van Maria Litjens, in 2018 in eigen beheer uitgegeven, ISBN 978-94-034-0957-3; het proefschrift is door de auteur in het openbaar verdedigd op 13 september 2018 aan de Rijksuniversi...