Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 3

Milieu - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18 december 2018, ECLI:NL:CBB:2018:652 (Mestboete) (TvAR 2019/5978)

D.W. Bruil

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. R.R. Winter, R.C. Stam en H.L. van der Beek)

Met noot D.W. Bruil

Verantwoording mineralen. Onschuldpresumptie.

[Meststoffenwet, art. 14, art. 58; Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, art. 68, art. 78, art. 81, art. 94; EVRM, art. 1, art. 6, art. 7]

Veehouder is in het kader van het voornemen tot het opleggen van een boete niet op de hoogte gesteld van de te hanteren marges bij de hoeveelheidsbepalingen van de Meststoffenwet. Dit ontneemt betrokkene de kans om de ter zake aangevoerde gronden toereikend en nog voordat het tot een daadwerkelijke boeteoplegging komt, te toetsen. Boete vernietigd.

uitspraak van de meervoudige kamer van 18 december 2018 op het hoger beroep van:

de maatschap [naam 1] , te [plaats] , appellante

(gemachtigden: mr. A.J.C. Perdaems en mr. R.W.J. Kerckhoffs),

tegen de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 7 april 2015, kenmerk AWB 14/1819, in het geding tussen

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Verantwoording mineralen. Onschuldpresumptie.

Procesverloop in hoger beroep

Grondslag van het geschil

Uitspraak van de rechtbank

Beoordeling van het geschil in hoger beroep

Beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
D.W. Bruil
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:CBB:2018:652
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15431

Verder in 2019 nr.3

 De klimaattafel Landbouw en Landgebruik - Zijn de recepten die aan deze tafel bedacht zijn voor de reductie van uitstoot van koolstof (CO2) door de landbouw realistisch?

De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) wordt gezien als een van de hoofdoorzaken van de opwarming van de atmosfeer en de daaruit voortvloeiende klimaatverandering. Daarover bestaat inmiddels consens...

 Eigendom in de agrarische sector: geen rustig bezit

Het fundamentele recht op eigendom[2] kan op steeds meer belangstelling rekenen in de agrarische sector, omdat overheden steeds vaker lijken te tornen aan het eigendom van boeren. Voorbeelden va...

 Boekbespreking - ProducentenOrganisatie als erkend kartel. Ruimte voor samenwerking in de landbouw

Proefschrift van Maria Litjens, in 2018 in eigen beheer uitgegeven, ISBN 978-94-034-0957-3; het proefschrift is door de auteur in het openbaar verdedigd op 13 september 2018 aan de Rijksuniversi...