Tijdschrift voor Financieel Recht 2005 nr. 7

Verscherpt integriteittoezicht in de financiële sector

mr. M.A.M. Wagemakers

Artikel kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Verscherpt integriteittoezicht door samenwerking met opsporings- en inlichtingendiensten De financiële toezichtwetgeving is aan verandering onderhevig. Dat heeft enerzijds te maken met de gewijzigde institutionele vormgeving van het financiële toezicht dat werd ingeluid met de Nota hervorming op de financiële marktsector uit 2001.1 De wetgevingstechnische resultante hiervan is dat er een nieuwe overkoepelende toezichtwet in 2006 in werking zou moeten treden: de Wet financieel toezicht.    

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.A.M. Wagemakers
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15554

Verder in 2005 nr.7

 De toelating van effecten tot het Wge-systeem door Euroclear Nederland

In dit artikel zal worden ingegaan op de rol die Euroclear Nederland (Necigef)1 speelt bij de toelating van effecten tot het Wge-systeem. Verder zullen de door Euroclear Nederland gehanteerde to...

 De jaarverslagen van 2004 van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank

Op 27 april 2005 presenteerde de Stichting Autoriteit Financiële Markten ('AFM') haar jaarverslag over 2004. Een maand later, op 26 mei 2005, volgde De Nederlandsche

 Verscherpt integriteittoezicht in de financiële sector

Verscherpt integriteittoezicht door samenwerking met opsporings- en inlichtingendiensten De financiële toezichtwetgeving is aan verandering onderhevig. Dat heeft...