Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 5

De werking van de tenzij-bepaling van artikel 6:265 BW in het pachtrecht

mr. E.H.M. Harbers1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het arrest van 28 september 2018 2 heeft de Hoge Raad antwoorden gegeven op prejudiciële vragen over de tenzij-bepaling in art. 6:265 BW. In dit artikel ga ik in op de betekenis van dit arrest voor het pachtrecht (voornoemd arrest zag op een huurovereenkomst van sociale woonruimte). In dit artikel bespreek ik de rechtspraak van de afgelopen 25 jaar over de ontbinding van een pachtovereenkomst. Het gaat om de rechtspraak van de pachtkamer van het Hof Arnhem(-Leeuwarden). Er zijn geen uitspraken van de Hoge Raad over de ontbinding van een pachtovereenkomst. Tot slot zal de vraag aan de orde komen of de rechtspraak in overeenstemming is met de inhoud van dit arrest of dat de verwachting is dat de rechtspraak zal wijzigen naar aanleiding van voornoemd arrest.

2. Artikel 6:265 BW.

In art. 6:265 BW lid 1 is bepaald dat iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen aan de wederp...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Artikel 6:265 BW.

3. Prejudiciële vragen

4. Arrest Hoge Raad van 28 september 2018

5. Toetsingskader in het pachtrecht

6. Rechtspraak onder de werking van artikel 55 Pachtwet

7. Rechtspraak onder de werking van artikel 7:376 BW

8. Observaties

8.1. Algemene observaties

8.2. De toepassing van de tenzij-bepaling

9. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E.H.M. Harbers1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15559

Verder in 2019 nr.5

 Herziening Pachtbeleid

Het is even stil geweest omtrent de herziening van het pachtbeleid, maar er is weer nieuws van dat front. In 2014 heeft de evaluatie van het huidige pachtrecht plaatsgevonden. De evaluatie heeft g...

 De werking van de tenzij-bepaling van artikel 6:265 BW in het pachtrecht

In het arrest van 28 september 2018 [2] heeft de Hoge Raad antwoorden gegeven op prejudiciële vragen over de tenzij-bepaling in art. 6:265 BW. In dit artikel ga ik in op de betekenis va...

 Erfdienstbaarheden en de opheffing van onbewaakte spoorwegovergangen

Oude rechten van overweg (erfdienstbaarheden) kunnen een opheffing van onbewaakte spoorwegovergangen dwarsbomen. Een opheffing van de erfdienstbaarheid is onmogelijk indien de erfdienstbaarheid ...

 Vergezichten in de landbouw - Verslag jaarvergadering 2019, Vereniging voor Agrarisch Recht

Dit jaar viert de Vereniging voor Agrarisch Recht (hierna: VAR) haar 60-jarig jubileum. Ter ere hiervan vond op vrijdag 12 april 2019 een lustrumbijeenkomst plaats. Zoals bij een moderne vitale ...