Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 5

Aankondigingen

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Aanvullingswet Grondeigendom

De Aanvullingswet Grondeigendom is in ontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat is voor het Instituut voor Agrarisch Recht aanleiding om een cursusmiddag te organiseren over de in de Aanvullingswet geregelde onderwerpen, zoals onteigening, voorkeursrecht gemeenten, landinrichting (herverkaveling en kavelruil) en grondexploitatie. Daarbij is het van belang om aan de orde te stellen wat er gaat veranderen ten opzichte van het huidige recht, maar ook om de stand van zaken op dit moment de revue te laten passeren en misschien zelfs al te anticiperen op de nieuwe regelingen en de toepassing daarvan in de agrarische praktijk.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor advocaten, adviseurs, overheid, rentmeesters en taxateurs, die werkzaam op het terrein van grondverwerving, grondbeleid, onteigening, voorkeursrecht, landinrichting en grondexploitatie.

Datum en locatie

Donderdag 13 juni 2019, Van der Valk Hotel...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Doelgroep

Datum en locatie

Docenten

Programma

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Doelgroep

Datum en locatie

Docent

Programma

Deelname en kosten

Studiepunten

Docenten

Datum en locatie

Programma

Deelname en kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15563

Verder in 2019 nr.5

 Herziening Pachtbeleid

Het is even stil geweest omtrent de herziening van het pachtbeleid, maar er is weer nieuws van dat front. In 2014 heeft de evaluatie van het huidige pachtrecht plaatsgevonden. De evaluatie heeft g...

 De werking van de tenzij-bepaling van artikel 6:265 BW in het pachtrecht

In het arrest van 28 september 2018 [2] heeft de Hoge Raad antwoorden gegeven op prejudiciële vragen over de tenzij-bepaling in art. 6:265 BW. In dit artikel ga ik in op de betekenis va...

 Erfdienstbaarheden en de opheffing van onbewaakte spoorwegovergangen

Oude rechten van overweg (erfdienstbaarheden) kunnen een opheffing van onbewaakte spoorwegovergangen dwarsbomen. Een opheffing van de erfdienstbaarheid is onmogelijk indien de erfdienstbaarheid ...

 Vergezichten in de landbouw - Verslag jaarvergadering 2019, Vereniging voor Agrarisch Recht

Dit jaar viert de Vereniging voor Agrarisch Recht (hierna: VAR) haar 60-jarig jubileum. Ter ere hiervan vond op vrijdag 12 april 2019 een lustrumbijeenkomst plaats. Zoals bij een moderne vitale ...