Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 5

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 10 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6294 (Quist/Gemeente Middelburg) (TvAR 2019/7985)

B. Nijman

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. Th.C.M. Willemse, H.L. Wattel en D.H. de Witte en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en B. Lamers)

Met noot B. Nijman

Pachtbeëindiging.

[Burgerlijk Wetboek, art. 6:172, art. 7:377]

Pachtbeëindiging in het zicht van recreatie- en natuurontwikkeling. Is de gemeente gebonden aan de afspraken die de pachter over minnelijke pachtbeëindiging heeft gemaakt met de exploitant van de naastgelegen camping? Het hof oordeelt dat er geen contractuele grondslag is en evenmin sprake is van een onrechtmatige gedraging van de gemeente die de gemeente bindt aan het (voorlopige) onderhandelingsresultaat tussen pachter en exploitant.

arrest van de pachtkamer van 10 juli 2018

in de zaak van

Gilles Boudewijn Quist,

wonende te Oud Sabbinge (gemeente Goes),

appellant,

in eerste aanleg: gedaagde in conventie en eiser in reconventie,

hierna: Quist,

advocaat: mr. J.M.M. Menu,

tegen:...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Pachtbeëindiging.

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

2 De vaststaande feiten

3 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

4 De beoordeling van het hoger beroep

5 De beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
B. Nijman
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2018:6294
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15565

Verder in 2019 nr.5

 Herziening Pachtbeleid

Het is even stil geweest omtrent de herziening van het pachtbeleid, maar er is weer nieuws van dat front. In 2014 heeft de evaluatie van het huidige pachtrecht plaatsgevonden. De evaluatie heeft g...

 De werking van de tenzij-bepaling van artikel 6:265 BW in het pachtrecht

In het arrest van 28 september 2018 [2] heeft de Hoge Raad antwoorden gegeven op prejudiciële vragen over de tenzij-bepaling in art. 6:265 BW. In dit artikel ga ik in op de betekenis va...

 Erfdienstbaarheden en de opheffing van onbewaakte spoorwegovergangen

Oude rechten van overweg (erfdienstbaarheden) kunnen een opheffing van onbewaakte spoorwegovergangen dwarsbomen. Een opheffing van de erfdienstbaarheid is onmogelijk indien de erfdienstbaarheid ...

 Vergezichten in de landbouw - Verslag jaarvergadering 2019, Vereniging voor Agrarisch Recht

Dit jaar viert de Vereniging voor Agrarisch Recht (hierna: VAR) haar 60-jarig jubileum. Ter ere hiervan vond op vrijdag 12 april 2019 een lustrumbijeenkomst plaats. Zoals bij een moderne vitale ...