Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 5

Milieu - Hoge Raad, 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2375 (Fosfaatreductieplan) (TvAR 2019/7986)

W.J.E. Van der Werf

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. C.A. Streefkerk , A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders, M.V. Polak en T.H. Tanja-van den Broek)

Met noot W.J.E. Van der Werf

Deze noot heeft tevens betrekking op ECLI:NL:HR:2018:2374 , een vrijwel vergelijkbare zaak die niet is opgenomen in dit tijdschrift.

Fosfaatreductieplan. Biologische melkveehouders.

[Wet op de rechterlijke organisatie, art. 81 lid 1; Landbouwwet, art. 13; Eerste Protocol EVRM, art.1]

Onrechtmatige overheidsdaad. Kort geding. Regeling fosfaatreductieplan 2017. Vordering van biologische melkveehouders tot onverbindendverklaring. Toetsingsmaatstaf: onmiskenbaar onverbindend? Individuele disproportionele last voor biologische melkveehouders?

Arrest

in de zaak van:

[eiseres] ,

gevestigd te [plaats],

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. R.L.M.M. Tan,

t e g e n

de STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat),

zetelende t...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Fosfaatreductieplan. Biologische melkveehouders.

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie

3 Beoordeling van het middel

4 Beslissing

Conclusie

26 oktober 2018

mr. L. Timmermans

1 De feiten

2 Het procesverloop

3 De bespreking van het cassatiemiddel

4 De conclusie

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
W.J.E. Van der Werf
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2018:2375
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15566

Verder in 2019 nr.5

 Herziening Pachtbeleid

Het is even stil geweest omtrent de herziening van het pachtbeleid, maar er is weer nieuws van dat front. In 2014 heeft de evaluatie van het huidige pachtrecht plaatsgevonden. De evaluatie heeft g...

 De werking van de tenzij-bepaling van artikel 6:265 BW in het pachtrecht

In het arrest van 28 september 2018 [2] heeft de Hoge Raad antwoorden gegeven op prejudiciële vragen over de tenzij-bepaling in art. 6:265 BW. In dit artikel ga ik in op de betekenis va...

 Erfdienstbaarheden en de opheffing van onbewaakte spoorwegovergangen

Oude rechten van overweg (erfdienstbaarheden) kunnen een opheffing van onbewaakte spoorwegovergangen dwarsbomen. Een opheffing van de erfdienstbaarheid is onmogelijk indien de erfdienstbaarheid ...

 Vergezichten in de landbouw - Verslag jaarvergadering 2019, Vereniging voor Agrarisch Recht

Dit jaar viert de Vereniging voor Agrarisch Recht (hierna: VAR) haar 60-jarig jubileum. Ter ere hiervan vond op vrijdag 12 april 2019 een lustrumbijeenkomst plaats. Zoals bij een moderne vitale ...