Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2019 nr. 2/3

Voorwoord

mr. B.J. Schmitz

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Beste lezers,

Voor u ligt het tweede nummer van 2019 van het Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming. In deze uitgave treft u een grote variëteit aan uitstekende artikelen aan op het gebied van het strafrecht, het bestuursrecht, de arbeidsomstandighedenwetgeving en het beheersen van integriteitsrisico’s.

In dit voorwoord licht ik er daar twee van uit. Het eerste artikel betreft dat van Dennis Akker (werkzaam bij de AFM) over de vraag of accountantsorganisaties over een systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) zouden moeten beschikken. In zijn stuk analyseert Akker allereerst uitvoerig de (verwachte) rol van accountants als poortwachter en de op hen rustende wettelijke en gedragsrechtelijke verplichtingen. Daarbij laat hij terecht niet na meermaals te benadrukken dat de sector deze verplichtingen tot op heden lijkt te onderschatten. Vervolgens gaat hij in op de SIRA, hoe deze tot stand komt, en hoe deze accountantso...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. B.J. Schmitz
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/15582

Verder in 2019 nr.2/3

 Voorwoord

Beste lezers, Voor u ligt het tweede nummer van 2019 van het Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming. In deze uitgave treft u een grote variëteit aan uitstekende artikelen aan op het geb...

 De SIRA voor accountantsorganisaties; ‘Must have’ of ‘Nice to have’

Wie de kranten openslaat, hoeft vaak niet lang te zoeken naar voorbeelden van integriteitsaffaires bij ondernemingen waarbij de rol van de accountant ter discussie staat. Zo sloegen acc...

 De transactie voortaan semi-buitengerechtelijk? Aanbevelingen voor de aanstaande rechterlijke toets van de hoge en bijzondere transactie

1. De hoge en bijzondere transactie: here to stayBijna een eeuw geleden deed de transactie haar intrede in onze strafrechtspleging als buitengerechtelijke afdoeningsmodaliteit voor lichte strafzake...

 Een pleidooi voor het voortbestaan van een stevig una via-beginsel

Ne bis in idem is een belangrijk beginsel in onze rechtsstaat.[2] Met de opkomst van de bestuurlijke handhaving in de jaren negentig, is inmiddels ook de gecodificeerde una via-leer ver...

 De waarschuwing preventieve stillegging ex artikel 28a Arbowet; van knelpunten naar inzichten

Sinds de aanscherping van het sanctiebeleid van de SZW-wetgeving (2013) hebben bedrijven die de Arbo-regels overtreden te maken gekregen met strengere sancties.[2] Eén van de belangrijk...

 Feitelijk leidinggeven in het economisch bestuursrecht: een blik terug over de schutting

De mogelijkheid feitelijk leidinggevers strafrechtelijk een sanctie op te leggen bestaat sinds 1976 en vindt zijn basis in art. 51 lid 2 Wetboek van Strafrecht (Sr). [2] De ondergrens o...