Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2019 nr. 2/3

Een pleidooi voor het voortbestaan van een stevig una via-beginsel

mr. E. van Reenen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Ne bis in idem is een belangrijk beginsel in onze rechtsstaat.2 Met de opkomst van de bestuurlijke handhaving in de jaren negentig, is inmiddels ook de gecodificeerde una via-leer verworden tot een belangrijke pijler die overtreders bescherming biedt tegen dubbele bestraffing én vervolging, voor zover er sprake kan zijn van het opleggen van zowel een strafrechtelijke sanctie als een bestuurlijke boete.3 In het alcoholslotarrest is het verbod op dubbele bestraffing én vervolging zelfs als ‘beginsel van een goede procesorde’ aangemerkt.4 Daarmee lijkt het een beginsel te zijn waar niet zomaar aan kan worden getornd.

De vraag doet zich echter voor of dat standpunt wel kan worden volgehouden. Internationale jurisprudentie lijkt de weg te hebben vrijgemaakt voor een minder strenge interpretatie van het una via-beginsel. Daarnaast kan men zich afvragen of de codificatie van het una via-beginsel in art. 5:44 lid 1 Awb niet teveel ruimte laat bestaan voo...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Wettelijk kader (en wetsgeschiedenis)

2.1. Artikel 5:44 Awb

2.2. Artikel 243 Sv

2.3. Le moment suprême

3. Jurisprudentie

3.1. Jurisprudentie van het EHRM

3.2. Jurisprudentie van het HvJ

3.3. Jurisprudentie afgezet tegen het una via-beginsel

4. Dilemma’s geschetst aan de hand van een casus

4.1. De casus

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E. van Reenen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/15585

Verder in 2019 nr.2/3

 Voorwoord

Beste lezers, Voor u ligt het tweede nummer van 2019 van het Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming. In deze uitgave treft u een grote variëteit aan uitstekende artikelen aan op het geb...

 De SIRA voor accountantsorganisaties; ‘Must have’ of ‘Nice to have’

Wie de kranten openslaat, hoeft vaak niet lang te zoeken naar voorbeelden van integriteitsaffaires bij ondernemingen waarbij de rol van de accountant ter discussie staat. Zo sloegen acc...

 De transactie voortaan semi-buitengerechtelijk? Aanbevelingen voor de aanstaande rechterlijke toets van de hoge en bijzondere transactie

1. De hoge en bijzondere transactie: here to stayBijna een eeuw geleden deed de transactie haar intrede in onze strafrechtspleging als buitengerechtelijke afdoeningsmodaliteit voor lichte strafzake...

 Een pleidooi voor het voortbestaan van een stevig una via-beginsel

Ne bis in idem is een belangrijk beginsel in onze rechtsstaat.[2] Met de opkomst van de bestuurlijke handhaving in de jaren negentig, is inmiddels ook de gecodificeerde una via-leer ver...

 De waarschuwing preventieve stillegging ex artikel 28a Arbowet; van knelpunten naar inzichten

Sinds de aanscherping van het sanctiebeleid van de SZW-wetgeving (2013) hebben bedrijven die de Arbo-regels overtreden te maken gekregen met strengere sancties.[2] Eén van de belangrijk...

 Feitelijk leidinggeven in het economisch bestuursrecht: een blik terug over de schutting

De mogelijkheid feitelijk leidinggevers strafrechtelijk een sanctie op te leggen bestaat sinds 1976 en vindt zijn basis in art. 51 lid 2 Wetboek van Strafrecht (Sr). [2] De ondergrens o...