Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2019 nr. 2/3

Redactie

Hoofdredactie

mr. A. B. Vissers
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. M. Altena
mr. C. M.I. van Asperen-de Boer
mr. H. J. Bisscheroux
mr. drs. M.J. Blotwijk
mr. R. de Bree
mr. drs. S.R. van Breukelen
mr. T. Felix
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. M.A. Loenen
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. R.J.M. de Rijck
mr. J.S. Roepnarain
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. A. E. Wilbrink
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. L.A. Van Bavel
mr. L.J. Bergsma
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. S.A. Eckhardt
mr. J.G. Geertsma
mr. C.A.M. Janssen
mr. S.D. de Jong
mr. D.J.E. de Kruif
mr. drs. L.J. Leijten
mr. T.S.E. van Nispen
mr. O.S. Pluimer
mr. E.Y van Schaik

Redactiesecretaris(sen)

mr. L.M. Hermans

 

Artikel

Voorwoord

mr. B.J. Schmitz

Beste lezers, Voor u ligt het tweede nummer van 2019 van het Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming. In deze uitgave treft u een grote variëteit aan uitstekende artikelen aan op het gebied van het strafrecht, het bestuursrecht, de arbeidsomstandighedenwetgeving en het beheersen van integriteitsrisico’s. In dit voorwoord licht ik er daar twee van uit. Het eerste artikel betreft dat van Dennis Akker (werkzaam bij de AFM) over de vraag of accountantsorganisaties over een systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) zouden moeten... abonneren of dit artikel kopen.

De SIRA voor accountantsorganisaties; ‘Must have’ of ‘Nice to have’

mr. D. Akker1

Wie de kranten openslaat, hoeft vaak niet lang te zoeken naar voorbeelden van integriteitsaffaires bij ondernemingen waarbij de rol van de accountant ter discussie staat. Zo sloegen accountants de plank mis inzake steekpenningenproblematiek bij Ballast Nedam[2] en Vimpelcom,[3] met als gevolg een strafrechtelijk onderzoek en forse schikkingen met het OM. Publicaties in het NRC over steekpenningenproblematiek bij een aantal dochterondernemingen van SHV leidde tot een onderzoek van de AFM bij de accountantsorganisatie[4] en voor twee betrokken accountants tot ee... abonneren of dit artikel kopen.

De transactie voortaan semi-buitengerechtelijk? Aanbevelingen voor de aanstaa...

mr. G.M. Verhage en mr. M. ’t Sas1

1. De hoge en bijzondere transactie: here to stayBijna een eeuw geleden deed de transactie haar intrede in onze strafrechtspleging als buitengerechtelijke afdoeningsmodaliteit voor lichte strafzaken.[2] Zo’n 90 jaar later, in 2007, kondigde de wetgever aan dat hij de transactie zou vervangen door de strafbeschikking.[3] Dat kan worden gesproken van een metamorfose in de (beoogde) toepassing van de transactie, blijkt uit het recente bericht dat enkel de zogenaamde hoge en bijzondere transactie[4] (voorlopig) een blijvende plek heeft veroverd in onz... abonneren of dit artikel kopen.

Een pleidooi voor het voortbestaan van een stevig una via-beginsel

mr. E. van Reenen1

Ne bis in idem is een belangrijk beginsel in onze rechtsstaat.[2] Met de opkomst van de bestuurlijke handhaving in de jaren negentig, is inmiddels ook de gecodificeerde una via-leer verworden tot een belangrijke pijler die overtreders bescherming biedt tegen dubbele bestraffing én vervolging, voor zover er sprake kan zijn van het opleggen van zowel een strafrechtelijke sanctie als een bestuurlijke boete.[3] In het alcoholslotarrest is het verbod op dubbele bestraffing én vervolging zelfs als ‘beginsel van een goede procesorde’ aangemerkt.[4] Daarmee lijkt het een beg... abonneren of dit artikel kopen.

De waarschuwing preventieve stillegging ex artikel 28a Arbowet; van knelpunte...

mr. dr. M.T. van der Wulp, mr. P.C. Verloop en N.C. Büthker1

Sinds de aanscherping van het sanctiebeleid van de SZW-wetgeving (2013) hebben bedrijven die de Arbo-regels overtreden te maken gekregen met strengere sancties.[2] Eén van de belangrijkste elementen van de aanscherping van het sanctiebeleid betreft de maatregel van de preventieve stillegging (art. 28a Arbowet). Op grond van deze maatregel is het mogelijk om bij de tweede of derde overtreding preventief de werkzaamheden stil te leggen. De (preventieve) waarschuwing is hierbij een noodzakelijke voorwaarde. De toepassing van de preventieve stilleging – dat wil ze... abonneren of dit artikel kopen.

Feitelijk leidinggeven in het economisch bestuursrecht: een blik terug over d...

mr. O.E.S. Dusée en mr. M.C.C. van Overbeek1

De mogelijkheid feitelijk leidinggevers strafrechtelijk een sanctie op te leggen bestaat sinds 1976 en vindt zijn basis in art. 51 lid 2 Wetboek van Strafrecht (Sr). [2] De ondergrens om aan feitelijk leidinggevers een sanctie op te leggen volgt uit de Slavenburg-uitspraken[3] en is in 2016 nog door de Hoge Raad verduidelijkt in zijn overzichtsarrest.[4] In het economisch bestuursrecht is de mogelijkheid feitelijk leidinggevers te beboeten pas 31 jaar (oktober 2007) later in het mededingingsrecht geïntroduceerd.[5] De rest van het eco... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van HeelJurisprudentieRechtbank Gelderland 7 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1006Op 7 maart 2019 heeft de Rechtbank Gelderland vonnis gewezen in een zaak waarin een transportbedrijf uit Wijchen terecht stond in verband met een explosie en brand die op 8 mei 2015 plaatsvonden in een van de spuitcabines van het bedrijf. Bij dit ongeval zijn werknemers van de verdachte rechtspersoon gewond geraakt. Een van hen, die in de spuitcabine aan... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS