Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2019 nr. 2/3

De waarschuwing preventieve stillegging ex artikel 28a Arbowet; van knelpunten naar inzichten

mr. dr. M.T. van der Wulp, mr. P.C. Verloop en N.C. Büthker1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Sinds de aanscherping van het sanctiebeleid van de SZW-wetgeving (2013) hebben bedrijven die de Arbo-regels overtreden te maken gekregen met strengere sancties.2 Eén van de belangrijkste elementen van de aanscherping van het sanctiebeleid betreft de maatregel van de preventieve stillegging (art. 28a Arbowet). Op grond van deze maatregel is het mogelijk om bij de tweede of derde overtreding preventief de werkzaamheden stil te leggen. De (preventieve) waarschuwing is hierbij een noodzakelijke voorwaarde.

De toepassing van de preventieve stilleging – dat wil zeggen de mogelijkheid tot het geven van een waarschuwing en het daadwerkelijk opleggen daarvan – is met de introductie van deze maatregel in 2013 ruim opgezet. De wetgever heeft er destijds voor gekozen het recidivebegrip te verruimen. Deze verruiming houdt in dat bij het terugkijken naar eerdere overtredingen niet alleen wordt gekeken naar ‘dezelfde overtreding’, maar o...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Bevel tot preventieve stillegging

2.1. Inleiding

2.2. Systeem Arbowet- en regelgeving in het kader van preventieve stillegging

2.3. Ad. I De Arbowet: art. 28a (bevel preventieve stillegging)

2.4. Ad. II Het Arbobesluit: art. 9.10a-9.10c (bepalingen inzake stillegging i.v.m. recidive)

2.5. Ad. III De Arboregeling: art. 8.29c (‘soortgelijke overtredingen’)

2.6. Ad. IV De Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten

3. Knelpunten

3.1. Inleiding

3.2. Knelpunt 1: classificatie van overtredingen beleidsregel en Arbowet sluit niet aan

3.3. Knelpunt 2: doordat systemen niet aansluiten, wordt beleid niet (altijd) toegepast

3.4. Knelpunt (3): status verzoek tot intrekking waarschuwing preventieve stillegging

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. M.T. van der Wulp, mr. P.C. Verloop en N.C. Büthker1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/15586

Verder in 2019 nr.2/3

 Voorwoord

Beste lezers, Voor u ligt het tweede nummer van 2019 van het Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming. In deze uitgave treft u een grote variëteit aan uitstekende artikelen aan op het geb...

 De SIRA voor accountantsorganisaties; ‘Must have’ of ‘Nice to have’

Wie de kranten openslaat, hoeft vaak niet lang te zoeken naar voorbeelden van integriteitsaffaires bij ondernemingen waarbij de rol van de accountant ter discussie staat. Zo sloegen acc...

 De transactie voortaan semi-buitengerechtelijk? Aanbevelingen voor de aanstaande rechterlijke toets van de hoge en bijzondere transactie

1. De hoge en bijzondere transactie: here to stayBijna een eeuw geleden deed de transactie haar intrede in onze strafrechtspleging als buitengerechtelijke afdoeningsmodaliteit voor lichte strafzake...

 Een pleidooi voor het voortbestaan van een stevig una via-beginsel

Ne bis in idem is een belangrijk beginsel in onze rechtsstaat.[2] Met de opkomst van de bestuurlijke handhaving in de jaren negentig, is inmiddels ook de gecodificeerde una via-leer ver...

 De waarschuwing preventieve stillegging ex artikel 28a Arbowet; van knelpunten naar inzichten

Sinds de aanscherping van het sanctiebeleid van de SZW-wetgeving (2013) hebben bedrijven die de Arbo-regels overtreden te maken gekregen met strengere sancties.[2] Eén van de belangrijk...

 Feitelijk leidinggeven in het economisch bestuursrecht: een blik terug over de schutting

De mogelijkheid feitelijk leidinggevers strafrechtelijk een sanctie op te leggen bestaat sinds 1976 en vindt zijn basis in art. 51 lid 2 Wetboek van Strafrecht (Sr). [2] De ondergrens o...