Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2019 nr. 2/3

Actualiteiten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel

Jurisprudentie

Rechtbank Gelderland 7 maart 2019,
ECLI:NL:RBGEL:2019:1006

Op 7 maart 2019 heeft de Rechtbank Gelderland vonnis gewezen in een zaak waarin een transportbedrijf uit Wijchen terecht stond in verband met een explosie en brand die op 8 mei 2015 plaatsvonden in een van de spuitcabines van het bedrijf. Bij dit ongeval zijn werknemers van de verdachte rechtspersoon gewond geraakt. Een van hen, die in de spuitcabine aan het werk was toen de brand ontstond, heeft daarbij derdegraadsbrandwonden opgelopen en houdt daaraan blijvende gezondheidsschade over in de vorm van littekens van brandwonden. Onder feit 1 is aan de verdachte tenlastegelegd dat zij als werkgever heeft gehandeld in strijd met bepalingen uit de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit, waardoor levensgevaar of ernstige schade aa...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden

Jurisprudentie

Rechtbank Gelderland 7 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1006

Rechtbank Gelderland 4 april 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1557

Economisch strafrecht: milieu

Gerechtshof Den Haag ???? 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:634 en 635

Rechtbank Overijssel 25 april 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1429, 1439, 1442, 1447, 1452 en 1453

Rechtbank Rotterdam van 13 maart 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2409

Rechtbank Overijssel 1 april 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1219, 1221 en 1224

Financieel strafrecht

Jurisprudentie Terrorismefinanciering

Rechtbank Rotterdam 27 maart 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2481 Rechtbank Rotterdam 27 maart 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2482

Rechtbank Rotterdam 27 maart 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2505

Fiscaal sanctierecht

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 2 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1242

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 januari 2019 (gepubliceerd op 15 april 2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:326

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 februari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:1244

Rechtbank Overijssel 4 maart 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1009

Rechtbank Noord-Holland 5 december 2017 (gepubliceerd 5 april 2019), ECLI:NL:RBNHO:2017:11702

Hoge Raad 26 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:435

Rechtbank Amsterdam 4 april 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:2457

Rechtbank Amsterdam 5 april 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:2493, ECLI:NL:RBAMS:2019:2495 en ECLI:NL:RBAMS:2019:2496

Ontneming

Hoge Raad 19 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:385

Hoge Raad 2 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:381

Hoge Raad 9 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:553

Toezichthouders

Nieuws

Nationaal verbod op verbod op binaire opties en beperkingen op CFD’s

AFM stuurt wetgevingswensen naar Financiën en SZW

AFM en DNB pleiten voor cryptoregulering op internationaal niveau

CBb 7 mei 2019 ECLI:NL:CBB:2019:177

Gerechtshof Den Haag 12 februari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2019:470

Rechtbank Rotterdam 21 februari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:1255

Rechtbank Rotterdam 1 oktober 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:8263; 13 december 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:10113 en ECLI:NL:RBROT:2018:10118

CBb 16 april 2019, ECLI:NL:CBB:2019:158

Rechtbank Rotterdam 17 januari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:226

CBb 16 april 2019 ECLI:NL:CBB:2019:156CBb 16 april 2019 ECLI:NL:CBB:2019:157

Lasten onder dwangsom (CBb 16 april 2019, ECLI:NL:CBB:2019:157)

Bestuurlijke boetes (CBb 16 april 2019, ECLI:NL:CBB:2019:156)

Witwassen

Jurisprudentie

Conclusie A-G F.W. Bleichrodt 19 februari 2019, ECLI:NL:PHR:2019:137

Hoge Raad 2 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:474

Hoge Raad 2 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:475

Conclusie A-G F.W. Bleichrodt 16 april 2019, ECLI:NL:PHR:2019:388

Conclusie A-G T.N.B.M. Spronken 24 april 2019, ECLI:PHR:2019:402

Rechtbank Rotterdam 13 maart 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2408

Derde-hoogrisico landen

Brief Minister van Financiën aan Tweede Kamer over een aantal recente casussen gerelateerd aan corruptie en witwassen

Financiële Europol tegen witwassen en belastingfraude

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/15588

Verder in 2019 nr.2/3

 Voorwoord

Beste lezers, Voor u ligt het tweede nummer van 2019 van het Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming. In deze uitgave treft u een grote variëteit aan uitstekende artikelen aan op het geb...

 De SIRA voor accountantsorganisaties; ‘Must have’ of ‘Nice to have’

Wie de kranten openslaat, hoeft vaak niet lang te zoeken naar voorbeelden van integriteitsaffaires bij ondernemingen waarbij de rol van de accountant ter discussie staat. Zo sloegen acc...

 De transactie voortaan semi-buitengerechtelijk? Aanbevelingen voor de aanstaande rechterlijke toets van de hoge en bijzondere transactie

1. De hoge en bijzondere transactie: here to stayBijna een eeuw geleden deed de transactie haar intrede in onze strafrechtspleging als buitengerechtelijke afdoeningsmodaliteit voor lichte strafzake...

 Een pleidooi voor het voortbestaan van een stevig una via-beginsel

Ne bis in idem is een belangrijk beginsel in onze rechtsstaat.[2] Met de opkomst van de bestuurlijke handhaving in de jaren negentig, is inmiddels ook de gecodificeerde una via-leer ver...

 De waarschuwing preventieve stillegging ex artikel 28a Arbowet; van knelpunten naar inzichten

Sinds de aanscherping van het sanctiebeleid van de SZW-wetgeving (2013) hebben bedrijven die de Arbo-regels overtreden te maken gekregen met strengere sancties.[2] Eén van de belangrijk...

 Feitelijk leidinggeven in het economisch bestuursrecht: een blik terug over de schutting

De mogelijkheid feitelijk leidinggevers strafrechtelijk een sanctie op te leggen bestaat sinds 1976 en vindt zijn basis in art. 51 lid 2 Wetboek van Strafrecht (Sr). [2] De ondergrens o...