Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2019 nr. 2

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib1 (Europees)
mr. W. De Cock2 (België)
mr. G.A. Dictus(Nederland)

januari t/m maart 2019

Europees

HvJ EU 23 januari 2019, C-387/17

(Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA/Italië)

Inzake: nationale handhaving van het staatssteunrecht, Verordening (EG) nr. 659/1999 art. 1 onder b), iv) en v), bestaande en nieuwe steun, art. 267 VWEU, subsidies, niet geliberaliseerde markt

Feiten en rechtsvragen: op 10 april 2017 heeft de Corta suprema di cassazione (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Italië) een verzoek om prejudiciële vragen ingediend bij het Hof van Justitie. Het verzoek betreft de uitlegging van art. 1 onder b), iv) en v) van verordening (EG) nr. 659/1999, van art. 93 lid 3 EEG-Verdrag (thans art. 108 lid 3 VWEU) en van de beginselen van rechtszekerheid en bescherming van het gewettigd vertr...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europees

HvJ EU 23 januari 2019, C-387/17

GvEU 14 februari 2019, T-131/16 en T-263/16

GvEU, T-679/16 en T-865/16, 26 februari 2019

HvJ EU 5 maart 2019, C-349/17

GvEU 20 maart 2019, T-766/16

België

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (afdeling Gent) 22 januari 2019 (rolnummer 18/157/A)

Hof van beroep Brussel 28 februari 2019 (rolnummer 2018/AR/1416)

Nationaal

Rechtbank Noord-Holland, 23 januari 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:461

Raad van State, 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:198

Raad van State, 6 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:728

Raad van State, 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:827

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/15665

Verder in 2019 nr.2

 Redactioneel

De zomer is weer in het land. Lange dagen gevuld met heerlijke geuren, frisse roséwijn en bomen vol kersen. Als kersvers redactielid van het Tijdschrift voor Staatssteun voel ik me vereerd h...

 Duitse dubbele staatssteunzaak: RES en grootverbruikers in één systeem - Annotatie arrest C-405/16 P

Op 28 maart 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een arrest gewezen in de zaak rond de Duitse Erneuerbare Energien Gesetz 2012 (Wet Hernieuwbare Energie 2012, hierna EEG...

 De Belgische Excess Profit Rulings: een sprookje zonder einde? - Noot onder Gerecht 14 februari 2019, België/Commissie (T-131/16) en Magnetrol International/Commissie (T-263/16), ECLI:EU:T:2019:91

1. Achtergrond van het Excess profit rulings-arrestIn een arrest van 14 februari 2019 sprak het Gerecht van de EU (hierna ‘het Gerecht’) zich voor de eerste maal uit over de staatssteunonderzoeken ...

 Staatssteun als de doos van Pandora, de zaak Harlingen / Spaansen

Het leek zo mooi. De gemeente Harlingen (hierna: ‘de Gemeente’) kocht jaren geleden een stuk grond van Spaansen Holding B.V. (hierna: ‘Spaansen’). De koopsom moest in twee termijn worden betaald. D...

 Europese Commissie

januari t/m maart 2019BesluitenSteunmaatregel SA.52174, Nederlandse investeringssteun voor levering CO2 aan glastuinbouw verenigbaar met het VWEU, Besluit van de Commissie van 7 december 2018Bij be...