Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2019 nr. 4

Enkele aandachtspunten bij juridische fusie of splitsing en een 403-verklaring

mr. E. Holtman1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Inleidend

In het kader van herstructureringen binnen een groep zijn zowel juridische fusies als juridische splitsingen in de praktijk veelvoorkomende methoden die op grond van Boek 2 Burgerlijk Wetboek (‘BW’) worden ingezet om de juridische structuur nader vorm te geven.2 In deze bijdrage bespreek ik enkele aandachtspunten die kunnen spelen bij een juridische fusie of splitsing met het oog op een voordien afgegeven 403-verklaring.3 Die aandachtspunten betreffen met name de overgang van de 403-verklaring en de aansprakelijkheid daaruit, de jaarrekening en de aansprakelijkheid uit art. 2:334t BW die bij juridische splitsingen speelt.

2. 403 in het kort

Wanneer art. 2:403 BW wordt toegepast, kan gebruik worden gemaakt van een groepsvrijstelling waarmee de desbetreffende 403-vennootschap4 wordt vrijgesteld van toepassing van bepaalde voorschriften uit Boek 2 Titel 9 BW. Een vrijgestelde 403-vennootschap behoeft, kort gezegd, slechts een summiere jaarre...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleidend

2. 403 in het kort

3. 403 bij juridische fusies

3.1. Toekomstige aansprakelijkheid onder 403

3.2. Overblijvende aansprakelijkheid onder 403

4. 403 bij juridische splitsingen

4.1. Aansprakelijkheid onder 403 en bescherming schuldeisers

5. Gevolgen jaarrekening

6. Afsluitend

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E. Holtman1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15745

Verder in 2019 nr.4

 Besluit aanwijzing OOB's

Op dit moment kwalificeren alleen nog (bepaalde) beursgenoteerde vennootschappen, verzekeraars en banken als zogenoemde organisaties van openbaar belang[2] (‘OOB’). Vanaf 1 januari 2020...

 Kunstmatige intelligentie en de jaarrekening

Het gebruik van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) rond de jaarrekening staat de laatste tijd in de belangstelling. De Britse Financial Reporting Council (FRC) publ...

 Uitbreiding organisaties van openbaar belang

De minister van Financiën heeft het Besluit tot uitbreiding van organisaties van openbaar belang (oob’s) met netbeheerders, grote woningcorporaties (5.000+ eenheden), inste...

 Enkele aandachtspunten bij juridische fusie of splitsing en een 403-verklaring

1. InleidendIn het kader van herstructureringen binnen een groep zijn zowel juridische fusies als juridische splitsingen in de praktijk veelvoorkomende methoden die op grond van Boek 2 Burgerlijk W...

 Praktijkvraag - Verwerking cumulatief-preferent aandelenkapitaal met hoge ‘rekenwaarde’

1. CasusAls een rechtspersoon cumulatief-preferente aandelen uitgeeft met een dividend waarbij de rechtspersoon niet de mogelijkheid heeft om betaling van dit dividend tegen te houden, wordt dit aa...