Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2019 nr. 4

Uitbreiding organisaties van openbaar belang

mr. drs. H.K.O. Reimers, V.J.C. Valckx RA en T.D. van Veen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De minister van Financiën heeft het Besluit tot uitbreiding van organisaties van openbaar belang (oob’s) met netbeheerders, grote woningcorporaties (5.000+ eenheden), instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en grote pensioenfondsen (Besluit aanwijzing oob’s) op 10 juli 2019 in het Staatsblad gepubliceerd.2 Het Besluit aanwijzing oob’s treedt in werking op 1 januari 2020 en zal gelden voor boekjaren die aanvangen vanaf dat tijdstip. Er is voorzien in de nodige overgangstermijnen die ervoor moeten zorgen dat bij inwerkingtreding de overgang naar de oob-status zonder al te grote hobbels kan worden genomen. De overgangstermijn, maar ook de vrijstelling van het instellen van een auditcommissie bij pensioenfondsen, is niet op alle punten goed geregeld. In deze bijdrage geven wij een overzicht van de regelgeving en gaan wij nader in op deze punten.

2. Achtergrond

Op basis van Europese regelgeving zijn beursgenoteerde...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Achtergrond

3. Welke instellingen

4. Belangrijkste gevolgen en aanvullende waarborgen

5. Overgangsregeling

5.1. Kantoorroulatie

5.2. Partnerroulatie

5.3. Verbod overige diensten naast controlediensten

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. H.K.O. Reimers, V.J.C. Valckx RA en T.D. van Veen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15744

Verder in 2019 nr.4

 Besluit aanwijzing OOB's

Op dit moment kwalificeren alleen nog (bepaalde) beursgenoteerde vennootschappen, verzekeraars en banken als zogenoemde organisaties van openbaar belang[2] (‘OOB’). Vanaf 1 januari 2020...

 Kunstmatige intelligentie en de jaarrekening

Het gebruik van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) rond de jaarrekening staat de laatste tijd in de belangstelling. De Britse Financial Reporting Council (FRC) publ...

 Uitbreiding organisaties van openbaar belang

De minister van Financiën heeft het Besluit tot uitbreiding van organisaties van openbaar belang (oob’s) met netbeheerders, grote woningcorporaties (5.000+ eenheden), inste...

 Enkele aandachtspunten bij juridische fusie of splitsing en een 403-verklaring

1. InleidendIn het kader van herstructureringen binnen een groep zijn zowel juridische fusies als juridische splitsingen in de praktijk veelvoorkomende methoden die op grond van Boek 2 Burgerlijk W...

 Praktijkvraag - Verwerking cumulatief-preferent aandelenkapitaal met hoge ‘rekenwaarde’

1. CasusAls een rechtspersoon cumulatief-preferente aandelen uitgeeft met een dividend waarbij de rechtspersoon niet de mogelijkheid heeft om betaling van dit dividend tegen te houden, wordt dit aa...