Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2019 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
mr. A.N. Krol
B. Majoor
mr. A. de Neve
mr. A.B. Schoonbeek

Vaste medewerkers

mr. drs. J.B. Backhuijs
mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen
prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA

Coördinerend redacteur

L. in 't Veld

Inleiding

Besluit aanwijzing OOB's

mr. drs. L. in 't Veld1

Op dit moment kwalificeren alleen nog (bepaalde) beursgenoteerde vennootschappen, verzekeraars en banken als zogenoemde organisaties van openbaar belang[2] (‘OOB’). Vanaf 1 januari 2020 zullen ook bepaalde categorieën woningcorporaties, netbeheerders, pensioenfondsen en instellingen voor het wetenschapsbeleid als OOB komen te kwalificeren. Dat is het gevolg van de inwerkingtreding van het Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang[3] (het ‘Besluit’) per die datum. Het OOB-begrip is door de Europese wetgever geïntroduceerd in (de aanloop ... ...lees meer

Artikel

Kunstmatige intelligentie en de jaarrekening

dr. B. Kamp RA1

Het gebruik van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) rond de jaarrekening staat de laatste tijd in de belangstelling. De Britse Financial Reporting Council (FRC) publiceerde in januari van dit jaar een rapport ‘Artificial Intelligence and corporate reporting - How does it measure up?’. De aanleiding was dat enerzijds al jaren de technieken voor AI zich verder ontwikkelen, maar dat anderzijds de daadwerkelijke praktijktoepassingen beneden verwachting blijven. Het rapport concludeert dat uiteindelijk bruikbare toepassingen zullen ontstaan, maar schet... abonneren of dit artikel kopen.

Uitbreiding organisaties van openbaar belang

mr. drs. H.K.O. Reimers, V.J.C. Valckx RA en T.D. van Veen1

De minister van Financiën heeft het Besluit tot uitbreiding van organisaties van openbaar belang (oob’s) met netbeheerders, grote woningcorporaties (5.000+ eenheden), instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en grote pensioenfondsen (Besluit aanwijzing oob’s) op 10 juli 2019 in het Staatsblad gepubliceerd.[2] Het Besluit aanwijzing oob’s treedt in werking op 1 januari 2020 en zal gelden voor boekjaren die aanvangen vanaf dat tijdstip. Er is voorzien in de nodige overgangstermijnen die ervoor moeten zorgen dat bij inwerkingtreding de overg... abonneren of dit artikel kopen.

Enkele aandachtspunten bij juridische fusie of splitsing en een 403-verklaring

mr. E. Holtman1

1. InleidendIn het kader van herstructureringen binnen een groep zijn zowel juridische fusies als juridische splitsingen in de praktijk veelvoorkomende methoden die op grond van Boek 2 Burgerlijk Wetboek (‘BW’) worden ingezet om de juridische structuur nader vorm te geven.[2] In deze bijdrage bespreek ik enkele aandachtspunten die kunnen spelen bij een juridische fusie of splitsing met het oog op een voordien afgegeven 403-verklaring.[3] Die aandachtspunten betreffen met name de overgang van de 403-verklaring en de aansprakelijkheid daaruit, de jaarrekening en de aansprakelijkhe... abonneren of dit artikel kopen.

Praktijkvraag - Verwerking cumulatief-preferent aandelenkapitaal met hoge ‘re...

A. Dieleman RA1

1. CasusAls een rechtspersoon cumulatief-preferente aandelen uitgeeft met een dividend waarbij de rechtspersoon niet de mogelijkheid heeft om betaling van dit dividend tegen te houden, wordt dit aandelenkapitaal in de geconsolideerde jaarrekening (RJ 290.801-805) als vreemd vermogen geclassificeerd.[2] Op deze bepalingen is de praktijkcasus gebaseerd die ik in deze TvJ-bijdrage behandel.Bij een aandelenoverdracht van een rechtspersoon naar een opvolger (veelal in familieverband van vader op zoon) komt het voor dat de voorgaande aandeelhouder de rechtspersoon blijft financ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie - Zorgplicht van de accountant jegens derden bij de uitoefening van...

mr. Y. Steeg-Tijms1

In deze Arubaanse zaak heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de maatstaf waaraan moet worden getoetst of een accountant bij de uitoefening van een niet-wettelijke taak, zoals bijvoorbeeld een persoonsgericht onderzoek, onrechtmatig handelt jegens een derde die niet zijn opdrachtgever is.[2] In die zin vormt dit arrest van 17 mei 2019[3] een vervolg op het Vie d’Or-arrest,[4] waarin de Hoge Raad duidelijkheid gaf over de maatstaf die geldt voor het handelen van een accountant jegens een derde bij de uitoefening van een wette... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Nationale ontwikkelingen Wetsvoorstel Implementatie EU-Richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies – ABS Op 12 juli 2019 is het wetsvoorstel Wetsvoorstel Implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (Mandatory Disclosure Directive[2]) bij de tweede Kamer ingediend. Op grond hiervan zijn zogenaamde ‘intermediairs’ vanaf 1 juli 2020 verplicht grensoverschrijdende constructies, die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken, bij de Belas... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS