Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2019 nr. 4

Annotatie - Zorgplicht van de accountant jegens derden bij de uitoefening van een niet-wettelijke taak - Noot bij de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 17 mei 2019 ( ECLI:NL:HR:2019:744 )

mr. Y. Steeg-Tijms1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze Arubaanse zaak heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de maatstaf waaraan moet worden getoetst of een accountant bij de uitoefening van een niet-wettelijke taak, zoals bijvoorbeeld een persoonsgericht onderzoek, onrechtmatig handelt jegens een derde die niet zijn opdrachtgever is.2 In die zin vormt dit arrest van 17 mei 20193 een vervolg op het Vie d’Or-arrest,4 waarin de Hoge Raad duidelijkheid gaf over de maatstaf die geldt voor het handelen van een accountant jegens een derde bij de uitoefening van een wettelijke taak, zoals de controle van de jaarrekening, van de accountant. Alle reden dus stil te staan bij dit arrest.

2. Feiten

Het draait in deze zaak om een rapport dat Ernst & Young Aruba (‘EY’) in 2010 heeft uitgebracht in opdracht van de Stichting [A] (de ‘Stichting’). Verweerder in cassatie (‘X’) was vanaf 1 april 2009 Algemeen Directeur...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Feiten

3. Uitspraak in feitelijke instanties

4. Uitspraak van de Hoge Raad

5. Commentaar

6. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. Y. Steeg-Tijms1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2019:744
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15747

Verder in 2019 nr.4

 Besluit aanwijzing OOB's

Op dit moment kwalificeren alleen nog (bepaalde) beursgenoteerde vennootschappen, verzekeraars en banken als zogenoemde organisaties van openbaar belang[2] (‘OOB’). Vanaf 1 januari 2020...

 Kunstmatige intelligentie en de jaarrekening

Het gebruik van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) rond de jaarrekening staat de laatste tijd in de belangstelling. De Britse Financial Reporting Council (FRC) publ...

 Uitbreiding organisaties van openbaar belang

De minister van Financiën heeft het Besluit tot uitbreiding van organisaties van openbaar belang (oob’s) met netbeheerders, grote woningcorporaties (5.000+ eenheden), inste...

 Enkele aandachtspunten bij juridische fusie of splitsing en een 403-verklaring

1. InleidendIn het kader van herstructureringen binnen een groep zijn zowel juridische fusies als juridische splitsingen in de praktijk veelvoorkomende methoden die op grond van Boek 2 Burgerlijk W...

 Praktijkvraag - Verwerking cumulatief-preferent aandelenkapitaal met hoge ‘rekenwaarde’

1. CasusAls een rechtspersoon cumulatief-preferente aandelen uitgeeft met een dividend waarbij de rechtspersoon niet de mogelijkheid heeft om betaling van dit dividend tegen te houden, wordt dit aa...