Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 10

Internetconsultatie besluit wijziging rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928

mr. R.J. Nieuwland1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De evaluatie van de Natuurschoonwet 1928 (hierna: NSW) is een langdurig proces gebleken.2 Het toenmalige Tweede Kamerlid Van Veldhoven diende in januari 20133 haar motie in en de uitgebreide inhoudelijke reactie van de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken volgde eerst in oktober 20164 , waarbij hij aangaf:

‘Ten algemene merk ik op dat uit de evaluatie blijkt dat de NSW van groot belang is voor de instandhouding van krachtens die wet gerangschikte landgoederen en daarmee voor het behoud van het op deze landgoederen voorkomende natuurschoon. Het is een nuttig instrument, maar tegelijkertijd blijkt dat op onderdelen een actualisering wenselijk is.’

In de eerste helft van 2017 volgde een schriftelijk overleg5 en een debat in de vorm van een vso, waarin diverse moties werden ingediend. Twee voor de praktijk belangrijke moties van de Kamerleden Geurts en Lodders werden aangenomen.6

Motie 104: (…) ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Internetconsultatie

2.1. Moties

2.2. Hoofdlijnen van voorgestelde wijzigingen

3. Definities buitenplaatsen en natuurterreinen, robuuste natuur

4. NSW-landgoederen in het buitenland

5. Gezamenlijke rangschikking (aanleunen en samenwerken)[16]

6. Golfbanen

7. Omzoming landbouwgronden

8. Kampeerterreinen

9. Overgangsregeling

10. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R.J. Nieuwland1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15777

Verder in 2019 nr.10

 Hoe (rechts)zeker is de onherroepelijke natuurvergunning?

Zoals de meeste lezers van dit tijdschrift niet zal zijn ontgaan, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019[1] een belangrijk oordeel geveld over het Programma Aanp...

 Wat brengt de Wet modernisering personenvennootschap de agrarische wereld?

1. Hoe de consultatieversie tot stand kwamDe wettelijke regeling van de personenvennootschap is dringend aan herziening toe, daar is vriend en vijand het over eens. Hoe dat nieuwe recht eruit moet ...

 Internetconsultatie besluit wijziging rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928

De evaluatie van de Natuurschoonwet 1928 (hierna: NSW) is een langdurig proces gebleken.[2] Het toenmalige Tweede Kamerlid Van Veldhoven diende in januari 2013[3] haar motie in en de ui...

 Visrechten, van grond naar vis

Vrijwel dagelijks komt de Nederlandse visserij in het nieuws voorbij. Het gaat dan om thema’s als pulsvisserij, aanlandplicht en Brexit. Deze onderwerpen zien zonder uitzondering op de kust- en ...