Tijdschrift voor Curatoren 2019 nr. 5/6

Art. 110 Fw nieuw: Wat heeft de praktijk er aan?

mr. J. Wind1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In faillissementen die zijn uitgesproken vanaf 1 januari 20192 heeft de curator de bevoegdheid zelf vorderingen te plaatsen op crediteurenlijsten, dat wil zeggen zonder dat een crediteur vordering(en) heeft ingediend.

Art. 110 lid 1 Fw is daarvoor aangepast. Dat artikel luidde tot de wijziging en voor zover van belang: De indiening der schuldvorderingen geschiedt bij de curator. De wijziging is dat de woorden ‘of door’ na ‘bij’ werden ingevoegd.

Uit het onderstaande zal blijken dat het antwoord op de vraag in de titel luidt: Niets.

2. Wetsgeschiedenis

Het voorstel om onder meer art. 110 lid 1 Fw op de hierboven genoemde wijze aan te passen is, aldus de Memorie van Toelichting (verder: MvT),3 een onderdeel van het in 2013 aangekondigde programma herijking faillissementsrecht, waarvan het doel is om de faillissementsprocedure te moderniseren en d...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Wetsgeschiedenis

3. Opmerkingen

4. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. Wind1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15919

Verder in 2019 nr.5/6

 Art. 110 Fw nieuw: Wat heeft de praktijk er aan?

In faillissementen die zijn uitgesproken vanaf 1 januari 2019[2] heeft de curator de bevoegdheid zelf vorderingen te plaatsen op crediteurenlijsten, dat wil zeggen zonder dat een credit...

 Toezicht op het rechtmatigheidsonderzoek

Het rechtmatigheidsonderzoek heeft inmiddels een vaste plaats verworven binnen de afwikkeling van een faillissement. De wijze waarop dit onderzoek dient te worden verricht is echter niet direct...

 Annotatie bij voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam, 19 november 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9240

De Voorzieningenrechter te Rotterdam wees op 19 november 2019 een beschikking aangaande de verpanding van octrooien, waarvan de rechthebbenden waren gefailleerd. De rechthebbenden hadd...

 Zekerheidsstelling voor proceskosten: art. 224 Rv is ook van overeenkomstige toepassing in een procedure die volgt op een verzoek ex art. 69 Fw - Annotatie bij arrest Hoge Raad d.d. 11 oktober 2019 ( ECLI:NL:HR:2019:1580 )

Dit arrest is het zoveelste in een lange rij, gewezen in procedures in de faillissementen van de heer G.F.J. Lips (‘Lips’), van de vennootschappen in zijn voormalige vastgoedconcern en ...