Tijdschrift voor Curatoren 2019 nr. 5/6

Toezicht op het rechtmatigheidsonderzoek

mr. I.C.J.C. van de Klundert1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het rechtmatigheidsonderzoek heeft inmiddels een vaste plaats verworven binnen de afwikkeling van een faillissement. De wijze waarop dit onderzoek dient te worden verricht is echter niet direct uit de jurisprudentie of Faillissementswet af te leiden, zodat de curator daarin veel vrijheid heeft. Het ontbreken van een wettelijke kader voor het rechtmatigheidsonderzoek brengt met zich mee dat er evenmin specifieke wettelijke bepalingen zijn opgenomen in de Faillissementswet met betrekking tot het toezicht door de rechter-commissaris op het rechtmatigheidsonderzoek. Voor de kwaliteit van het onderzoek ter bescherming van het belang van de gezamenlijke schuldeisers en de belangen van betrokkenen bij dit onderzoek is preventief toezicht gewenst. Dit preventief toezicht kan worden vormgegeven in een door de curator op te stellen plan van aanpak, dat voorafgaand aan het verrichten van onderzoekshandelingen ter goedkeuring aan de rechter-commissaris dient te worden voorgelegd.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Wat is het rechtmatigheidsonderzoek?

2. De inhoud van het onderzoek

3. Het rechtmatigheidsonderzoek in de praktijk

4. Toezicht door de rechter-commissaris

5. Preventief toezicht: voorafgaande goedkeuring van een plan van aanpak

6. De volgende stap: toezicht vereist

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. I.C.J.C. van de Klundert1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15920

Verder in 2019 nr.5/6

 Art. 110 Fw nieuw: Wat heeft de praktijk er aan?

In faillissementen die zijn uitgesproken vanaf 1 januari 2019[2] heeft de curator de bevoegdheid zelf vorderingen te plaatsen op crediteurenlijsten, dat wil zeggen zonder dat een credit...

 Toezicht op het rechtmatigheidsonderzoek

Het rechtmatigheidsonderzoek heeft inmiddels een vaste plaats verworven binnen de afwikkeling van een faillissement. De wijze waarop dit onderzoek dient te worden verricht is echter niet direct...

 Annotatie bij voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam, 19 november 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9240

De Voorzieningenrechter te Rotterdam wees op 19 november 2019 een beschikking aangaande de verpanding van octrooien, waarvan de rechthebbenden waren gefailleerd. De rechthebbenden hadd...

 Zekerheidsstelling voor proceskosten: art. 224 Rv is ook van overeenkomstige toepassing in een procedure die volgt op een verzoek ex art. 69 Fw - Annotatie bij arrest Hoge Raad d.d. 11 oktober 2019 ( ECLI:NL:HR:2019:1580 )

Dit arrest is het zoveelste in een lange rij, gewezen in procedures in de faillissementen van de heer G.F.J. Lips (‘Lips’), van de vennootschappen in zijn voormalige vastgoedconcern en ...