Tijdschrift voor Curatoren 2019 nr. 5/6

Annotatie bij voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam, 19 november 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9240

mr. J.L. van den Heuvel en mr. K. van Overloop1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Voorzieningenrechter te Rotterdam wees op 19 november 2019 een beschikking aangaande de verpanding van octrooien, waarvan de rechthebbenden waren gefailleerd. De rechthebbenden hadden een deel van deze octrooien verkregen uit een eerder faillissement voor een bedrag van € 500.000. Er was ten gunste van de financier van de latere gefailleerden een pandrecht op (onder meer) de betreffende octrooien gevestigd. Deze partij had een forse vordering op de faillieten wegens geleende gelden en verzocht de Voorzieningenrechter (ex art. 3:251 BW) te bepalen (onder meer) de octrooien aan haar te laten verblijven. Het verzoek hangt samen met een doorstart die door een aan de pandhouder gelieerde partij was gerealiseerd.

2. Feiten

Uit de beslissing blijkt dat een deel van de pandrechten op de octrooirechten niet waren geregistreerd en dat de curator en een aan de pandhouder gelieerde partij overeenstemming hadden bereikt over de overname van inventaris ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Feiten

3. Oordeel Voorzieningenrechter

4. Verpanding octrooirechten

5. De curator is (g)een derde?

6. Inschrijving noodzakelijk voor octrooiaanvragen?

7. Inschrijving noodzakelijk voor octrooien?

8. Openbare verkoop niet nodig?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.L. van den Heuvel en mr. K. van Overloop1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15921

Verder in 2019 nr.5/6

 Art. 110 Fw nieuw: Wat heeft de praktijk er aan?

In faillissementen die zijn uitgesproken vanaf 1 januari 2019[2] heeft de curator de bevoegdheid zelf vorderingen te plaatsen op crediteurenlijsten, dat wil zeggen zonder dat een credit...

 Toezicht op het rechtmatigheidsonderzoek

Het rechtmatigheidsonderzoek heeft inmiddels een vaste plaats verworven binnen de afwikkeling van een faillissement. De wijze waarop dit onderzoek dient te worden verricht is echter niet direct...

 Annotatie bij voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam, 19 november 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9240

De Voorzieningenrechter te Rotterdam wees op 19 november 2019 een beschikking aangaande de verpanding van octrooien, waarvan de rechthebbenden waren gefailleerd. De rechthebbenden hadd...

 Zekerheidsstelling voor proceskosten: art. 224 Rv is ook van overeenkomstige toepassing in een procedure die volgt op een verzoek ex art. 69 Fw - Annotatie bij arrest Hoge Raad d.d. 11 oktober 2019 ( ECLI:NL:HR:2019:1580 )

Dit arrest is het zoveelste in een lange rij, gewezen in procedures in de faillissementen van de heer G.F.J. Lips (‘Lips’), van de vennootschappen in zijn voormalige vastgoedconcern en ...