Tijdschrift voor Curatoren 2019 nr. 5/6

Zekerheidsstelling voor proceskosten: art. 224 Rv is ook van overeenkomstige toepassing in een procedure die volgt op een verzoek ex art. 69 Fw - Annotatie bij arrest Hoge Raad d.d. 11 oktober 2019 ( ECLI:NL:HR:2019:1580 )

mr. L. Krieckaert

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Dit arrest is het zoveelste in een lange rij, gewezen in procedures in de faillissementen van de heer G.F.J. Lips (‘Lips’), van de vennootschappen in zijn voormalige vastgoedconcern en dat van zijn echtgenote. In eerdere procedures gerelateerd aan die faillissementen oordeelde de Hoge Raad:

  1. dat vennootschappen die statutair zijn gevestigd in Nederland woonplaats hebben in Nederland, zodat geen grond bestaat voor een bevel tot zekerheidsstelling op de voet van art. 224 Rv1 , en,
  2. dat art. 224 Rv van overeenkomstige toepassing is indien een derde op de voet van at. 10 Fw in verzet komt tegen de faillietverklaring van een andere (rechts)persoon.2

In het onderhavige arrest zet de Hoge Raad de lijn van een ruime uitleg van art. 224 Rv door, en oordeelt hij dat dit artikel van overeenkomstige toepassing is in een procedure die volgt op een verzoek als bedoeld in art. 69 Fw. Lips wordt daarop veroordee...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Procesverloop tot cassatie

3. Cassatieprocedure

4. Effectieve toegang tot de rechter

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. L. Krieckaert
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15922

Verder in 2019 nr.5/6

 Art. 110 Fw nieuw: Wat heeft de praktijk er aan?

In faillissementen die zijn uitgesproken vanaf 1 januari 2019[2] heeft de curator de bevoegdheid zelf vorderingen te plaatsen op crediteurenlijsten, dat wil zeggen zonder dat een credit...

 Toezicht op het rechtmatigheidsonderzoek

Het rechtmatigheidsonderzoek heeft inmiddels een vaste plaats verworven binnen de afwikkeling van een faillissement. De wijze waarop dit onderzoek dient te worden verricht is echter niet direct...

 Annotatie bij voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam, 19 november 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9240

De Voorzieningenrechter te Rotterdam wees op 19 november 2019 een beschikking aangaande de verpanding van octrooien, waarvan de rechthebbenden waren gefailleerd. De rechthebbenden hadd...

 Zekerheidsstelling voor proceskosten: art. 224 Rv is ook van overeenkomstige toepassing in een procedure die volgt op een verzoek ex art. 69 Fw - Annotatie bij arrest Hoge Raad d.d. 11 oktober 2019 ( ECLI:NL:HR:2019:1580 )

Dit arrest is het zoveelste in een lange rij, gewezen in procedures in de faillissementen van de heer G.F.J. Lips (‘Lips’), van de vennootschappen in zijn voormalige vastgoedconcern en ...