Tijdschrift voor Curatoren 2019 nr. 5/6

Overzicht rechtspraak september t/m november 2019

mr. J. Wind

Rechtbank Midden-Nederland 4 september 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:4908

 

Voorafgaande aan het faillissement van X BV is er door W BV aan Y BV een bankgarantie gesteld van EUR 250K als zekerheid voor de schuld die X BV aan Y BV zou hebben. De garantie kon worden getrokken in het geval X BV failliet zou worden verklaard.

Eén dag na faillietverklaring van X BV trekt Y BV onder de garantie.

De curator begint een procedure bij de Raad van Arbitrage tegen Y BV, omdat X BV een vordering op Y BV zou hebben. De Raad veroordeelt uiteindelijk Y BV om EUR 118K en het bedrag van de (getrokken) bankgarantie aan de boedel te betalen, aan welke veroordeling Y BV voldoet.

W BV is van mening dat zij een boedelvordering heeft van EUR 250K, maar is als (voorwaardelijk) concurrent crediteur voor dat bedrag erkend. W BV komt in verzet tegen de (tussentijdse) uitdelingslijst.

De rechtbank stelt in de verzetprocedure feitelijk vast, samengevat,...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rechtbank Midden-Nederland 4 september 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:4908

Rechtbank Noord-Holland 4 september 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:7773

Rechtbank Rotterdam 5 september 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:7484

Gerechtshof Den Haag 10 september 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2644

Rechtbank Rotterdam 13 september 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:7485

Rechtbank Den Haag 19 september 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:9931

Rechtbank Midden-Nederland 3 oktober 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:4615

Hoge Raad 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1492

Rechtbank Midden-Nederland 4 oktober 1029, ECLI:NL:RBMNE:20149:4908

Rechtbank Rotterdam 21 oktober 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9358

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 14 november 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:4181

Hoge Raad 15 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1789

Rechtbank Rotterdam 27 november 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9209

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
mr. J. Wind
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15923

Verder in 2019 nr.5/6

 Art. 110 Fw nieuw: Wat heeft de praktijk er aan?

In faillissementen die zijn uitgesproken vanaf 1 januari 2019[2] heeft de curator de bevoegdheid zelf vorderingen te plaatsen op crediteurenlijsten, dat wil zeggen zonder dat een credit...

 Toezicht op het rechtmatigheidsonderzoek

Het rechtmatigheidsonderzoek heeft inmiddels een vaste plaats verworven binnen de afwikkeling van een faillissement. De wijze waarop dit onderzoek dient te worden verricht is echter niet direct...

 Annotatie bij voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam, 19 november 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9240

De Voorzieningenrechter te Rotterdam wees op 19 november 2019 een beschikking aangaande de verpanding van octrooien, waarvan de rechthebbenden waren gefailleerd. De rechthebbenden hadd...

 Zekerheidsstelling voor proceskosten: art. 224 Rv is ook van overeenkomstige toepassing in een procedure die volgt op een verzoek ex art. 69 Fw - Annotatie bij arrest Hoge Raad d.d. 11 oktober 2019 ( ECLI:NL:HR:2019:1580 )

Dit arrest is het zoveelste in een lange rij, gewezen in procedures in de faillissementen van de heer G.F.J. Lips (‘Lips’), van de vennootschappen in zijn voormalige vastgoedconcern en ...