Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 1

Hoofdlijnen Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

mr. ing. A.N.M. van Bavel1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 11 oktober 2019 is de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (hierna: de Srv of de subsidieregeling) gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2019, 55830). Het doel van de Srv is het verminderen van geuroverlast door het definitief en onherroepelijk sluiten van varkenshouderijlocaties. Aanmelden kon tot en met 15 januari 2020. In deze bijdrage zal ik – op hoofdlijnen – inhoudelijk ingaan op de subsidieregeling. Ook zal ik stilstaan bij de civielrechtelijke kant van de subsidieregeling.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Hoofdlijnenakkoord

2. Aanmelden

3. Voorwaarden voor deelname

3.1. Concentratiegebieden

3.2. Actief varkenshouder

3.3. Geen ernstige overtredingen

3.4. Besluit emissiearme huisvesting

4. Rangschikking op basis van geurscore

5. Subsidiebedragen

5.1. Een bijdrage in verband met het geheel of gedeeltelijk laten vervallen van het varkensrecht

5.2. Een bijdrage in verband met het verlies van de waarde van de voor het houden van varkens gebruikte productiecapaciteit

6. Dierenverblijf

7. 5-jaarseis: beoordelen op bedrijfs- of stalniveau?

8. Onomkeerbare sluiting varkenshouderijlocatie

9. Starten varkenshouderij-activiteiten op andere locatie

10. Definitieve keuze deelname

11. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. ing. A.N.M. van Bavel1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15953

Verder in 2020 nr.1

 De investerende samenwonende agrariër

Zoals in de hele samenleving het geval is zijn er steeds meer (jonge) agrariërs die in plaats van het aangaan van een huwelijk kiezen voor ongehuwd samenwonen. In het huidige Burgerlijk Wetbo...

 Protection of Cultivated Land in the United States: Planning, Conservation, and Agricultural Property Transactions

1. IntroductionAgricultural land in the United States is rich and abundant, providing food and fiber for the United States and for other nations. This Article focuses on legal protection for that a...

 Hoofdlijnen Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Op 11 oktober 2019 is de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (hierna: de Srv of de subsidieregeling) gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2019, 55830). Het doel van de Srv is het ver...

 Fiscale kroniek 2019

Gewoontegetrouw willen we in deze kroniek de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar op agro-fiscaal gebied schetsen. Uiteraard wordt het beeld van 2019 sterk gedomineerd doo...