Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 1

Fiscale kroniek 2019

mr. E. Smit RB en mr. A. Verduijn RB1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Gewoontegetrouw willen we in deze kroniek de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar op agro-fiscaal gebied schetsen.

Uiteraard wordt het beeld van 2019 sterk gedomineerd door de onrust die de stikstofproblematiek met zich mee heeft gebracht, en door de problemen bij de belastingdienst. Maar ‘in het veld’ moet de praktijk gewoon door en hebben diverse dossiers weer de aandacht gevraagd.

Achtereenvolgens zullen we hierna ingaan op wetgeving, beleid en jurisprudentie.

2. Wetgeving

2.1. Belastingplannen 2020 e.v.; tarieven en aftrekposten

Het Belastingplan 2020 bevat een verdere uitwerking van de plannen die het kabinet Rutte III bij zijn aantreden heeft aangekondigd en die stapsgewijs ingevoerd worden. In de fiscale kroniek van 2018 hebben wij hier uitgebreid over geschreven.2 De oorspronkelijke plannen zijn echter ondertussen op bepaalde punten gewijzigd en dat is ook terug te vinden in het Belastingplan 2020. Ee...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Wetgeving

2.1. Belastingplannen 2020 e.v.; tarieven en aftrekposten

2.2. Consultatie-wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

3. Beleid

3.1. Saneringsregeling varkenshouderij

3.2. Stoppende boeren

3.3. Waardering zonneparken

3.4. Vergoedingen TenneT

4. Rechtspraak

4.1. Herziening omzetbelasting jongvee (Hoge Raad 7 juni 2019)[18]

4.2. Aanhorigheden (Conclusie A-G 29 oktober 2019)

4.3. Subsidie functieverandering (Hof Arnhem-Leeuwarden 12 maart 2019[30])

4.4. Koopsomsplitsing (Rechtbank Noord-Nederland 5 februari 2019)

4.5. Aanleg natuurvriendelijke oevers en omzetbelasting (Rechtbank Gelderland 15 mei 2019)

5. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E. Smit RB en mr. A. Verduijn RB1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15954

Verder in 2020 nr.1

 De investerende samenwonende agrariër

Zoals in de hele samenleving het geval is zijn er steeds meer (jonge) agrariërs die in plaats van het aangaan van een huwelijk kiezen voor ongehuwd samenwonen. In het huidige Burgerlijk Wetbo...

 Protection of Cultivated Land in the United States: Planning, Conservation, and Agricultural Property Transactions

1. IntroductionAgricultural land in the United States is rich and abundant, providing food and fiber for the United States and for other nations. This Article focuses on legal protection for that a...

 Hoofdlijnen Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Op 11 oktober 2019 is de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (hierna: de Srv of de subsidieregeling) gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2019, 55830). Het doel van de Srv is het ver...

 Fiscale kroniek 2019

Gewoontegetrouw willen we in deze kroniek de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar op agro-fiscaal gebied schetsen. Uiteraard wordt het beeld van 2019 sterk gedomineerd doo...