Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 1

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 7 mei 2019,  ECLI:NL:GHARL:2019:4062 (TvAR 2020/8010)

B. Nijman

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. Th.C.M. Willemse, S.B. Boorsma en R.W.E. van Leuken)

Met noot B. Nijman

Nakoming pachtovereenkomst.

[Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering, art. 202]

Verzoek verpachter om een bevel tot een voorlopige plaatsopneming en bezichtiging van de hoeve.

beschikking van de pachtkamer van 7 mei 2019

inzake

1 [appellante sub 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. [appellante sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

3. [appellante sub 3],

wonende te [woonplaats] ,

4. [appellante sub 4],

wonende te [woonplaats] ,

5. [appellant sub],

wonende te [woonplaats] ,

advocaat: mr. D.M.H.M. van Dijk,

appellanten,

tegen:

1 [verweerder sub 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat: mr. Th.J.H.M. Linssen,

2. [verweerder sub 2],

wone...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Nakoming pachtovereenkomst.

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep

3 De vaststaande feiten

4 De motivering van de beslissing in hoger beroep

5 De beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
B. Nijman
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2019:4062
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15957

Verder in 2020 nr.1

 De investerende samenwonende agrariër

Zoals in de hele samenleving het geval is zijn er steeds meer (jonge) agrariërs die in plaats van het aangaan van een huwelijk kiezen voor ongehuwd samenwonen. In het huidige Burgerlijk Wetbo...

 Protection of Cultivated Land in the United States: Planning, Conservation, and Agricultural Property Transactions

1. IntroductionAgricultural land in the United States is rich and abundant, providing food and fiber for the United States and for other nations. This Article focuses on legal protection for that a...

 Hoofdlijnen Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Op 11 oktober 2019 is de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (hierna: de Srv of de subsidieregeling) gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2019, 55830). Het doel van de Srv is het ver...

 Fiscale kroniek 2019

Gewoontegetrouw willen we in deze kroniek de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar op agro-fiscaal gebied schetsen. Uiteraard wordt het beeld van 2019 sterk gedomineerd doo...