Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 1

Zakelijke rechten - Hoge Raad, 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1246 (Gemeente Terneuzen/X c.s.) (TvAR 2020/8011)

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. E.J. Numann, A.H.T. Heisterkamp, M.V. Polak, C.E. du Perron en H.M. Wattendorff)

 

Met redactionele aantekening

Onteigening. Procesrecht. Schadeloosstelling.

[Onteigeningswet, art. 52 lid 2, 53 lid 1, 40c]

Begrip ‘overheidswerken’ indien onteigenaar geen overheid is. Naleving voorwaarden instellen cassatieberoep.

Uitspraak

21 juli 2019

CIVIELE KAMER

18/01594

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

In de zaak van

GEMEENTE TERNEUZEN,

zetelende te Terneuzen,

EISERES tot cassatie,

hierna: de Gemeente

advocaat: mr. J.A.M.A. Sluysmans,

tegen

1. [verweerster 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. [verweerder 2] ,

wonende te [woonplaats] ,

3. [verweerder 3] ,

wonende te [woonplaats] ,

4. [verweerder 4] ,

wonende te [woonplaats] ,<...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Met redactionele aantekening

Onteigening. Procesrecht. Schadeloosstelling.

Uitspraak

21 juli 2019

1. Procesverloop

2. Uitgangspunten en feiten

3 Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep

Redactionele aantekening

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15958

Verder in 2020 nr.1

 De investerende samenwonende agrariër

Zoals in de hele samenleving het geval is zijn er steeds meer (jonge) agrariërs die in plaats van het aangaan van een huwelijk kiezen voor ongehuwd samenwonen. In het huidige Burgerlijk Wetbo...

 Protection of Cultivated Land in the United States: Planning, Conservation, and Agricultural Property Transactions

1. IntroductionAgricultural land in the United States is rich and abundant, providing food and fiber for the United States and for other nations. This Article focuses on legal protection for that a...

 Hoofdlijnen Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Op 11 oktober 2019 is de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (hierna: de Srv of de subsidieregeling) gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2019, 55830). Het doel van de Srv is het ver...

 Fiscale kroniek 2019

Gewoontegetrouw willen we in deze kroniek de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar op agro-fiscaal gebied schetsen. Uiteraard wordt het beeld van 2019 sterk gedomineerd doo...