Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2019 nr. 5/6

Enkele opmerkingen over virtuele valuta in de zin van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn

mr. A.A. Pasaribu1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze bijdrage worden enkele opmerkingen gemaakt over de reikwijdte van het begrip virtuele valuta in de zin van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn. Geconstateerd wordt dat de precieze reikwijdte niet duidelijk is.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De definitie uit de Richtlijn

2.1. Digitale weergave van waarde

2.2. Niet door een centrale bank of overheid uitgegeven of gegarandeerd

2.3. Niet noodzakelijke koppeling

2.4. Niet de juridische status van valuta of geld

2.5. Als ruilmiddel aanvaard

2.6. Elektronische overdracht, opslag en verhandeling

3. De definitie op zichzelf bezien en elektronisch geld

4. Verdere afbakening

5. Definitie in Nederlandse wet- en regelgeving

5.1. Internetconsultatie

5.2. Wetsvoorstel

6. Afrondende opmerkingen

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.A. Pasaribu1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/15987

Verder in 2019 nr.5/6

 Voorwoord

Ook de laatste editie van het jaar bestrijkt een groot aantal facetten van het sanctierecht. Eckhardt en Vissers schreven voor deze editie een artikel over de jacht op de (criminele) facilitator. ...

 Ten strijde tegen de ‘criminele’ facilitator?

In het jaar 2015 werd het woord 'facilitator' opgenomen in de 15e editie van de Dikke Van Dale: 'Persoon, groep of stelling die een proces faciliteert'. Al voor die tijd werd de term 'facilitator' ...

 Enkele opmerkingen over virtuele valuta in de zin van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn

In deze bijdrage worden enkele opmerkingen gemaakt over de reikwijdte van het begrip virtuele valuta in de zin van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn. Geconstateerd wordt dat de precieze ...

 Maatschappelijke (on)betamelijkheid en agressieve belastingplanning - Invulling van de norm van maatschappelijke betamelijkheid bij de beheersing van fiscale integriteitsrisico’s door trustkantoren

Sinds de introductie van de norm van ‘maatschappelijke betamelijkheid’ in de wet- en regelgeving betreffende trustkantoren haar intrede heeft gedaan[2], speelt de vraag wat de invulling...