Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2019 nr. 5/6

Inleiding

Voorwoord

mr. J. Winkels1

Ook de laatste editie van het jaar bestrijkt een groot aantal facetten van het sanctierecht. Eckhardt en Vissers schreven voor deze editie een artikel over de jacht op de (criminele) facilitator. Zij beschrijven het beleid om bij bestraffende onderzoeken aandacht te vestigen op de rol van de betrokken adviseurs, waaronder belastingadviseurs en accountants. Dat leidt ertoe dat in de (grotere) fiscale en fraudeonderzoeken regelmatig (óók) adviseurs worden onderzocht en vervolgd. Eckhardt en Vissers vragen zich af of deze trend niet is doorgeslagen en maken de balans o... ...lees meer

Artikel

Ten strijde tegen de ‘criminele’ facilitator?

mr. A.B. Vissers en mr. S.A. Eckhardt1

In het jaar 2015 werd het woord 'facilitator' opgenomen in de 15e editie van de Dikke Van Dale: 'Persoon, groep of stelling die een proces faciliteert'. Al voor die tijd werd de term 'facilitator' gebezigd in relatie tot de aanpak van personen die een faciliterende rol spelen bij mogelijke fraude. In een brief van 22 maart 2011 van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede kamer werd nog gerefereerd aan de aanpak van 'criminele facilitators' die men op de agenda zette.[2] Maar zoals dat gaat wanneer lange of samengestelde woorden vaak moeten wo... abonneren of dit artikel kopen.

Maatschappelijke (on)betamelijkheid en agressieve belastingplanning - Invull...

mr. I.C. Poortman en mr. dr. M.T. van der Wulp1

Sinds de introductie van de norm van ‘maatschappelijke betamelijkheid’ in de wet- en regelgeving betreffende trustkantoren haar intrede heeft gedaan[2], speelt de vraag wat de invulling van deze norm betekent voor (de beoordeling van) de betrokkenheid van trustkantoren, indien zij diensten verlenen waarbij sprake is van agressieve belastingplanning. Deze vraag wordt (bijvoorbeeld) opgeworpen in de toelichting op de consultatieversie van de Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid, die tot 18 augustus 2019 ter consultatie is voor... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Is een condicio sine qua-non verband voldoende voor het aannemen van strafrec...

mr.dr. E.M. Witjens1

Op 17 maart 2016 heeft een dodelijk bedrijfsongeval plaatsgevonden bij verdachte. Het ongeluk vond plaats in ‘hal 1’. Door verschillende werknemers van verdachte, waaronder [slachtoffer], werden in deze hal werkzaamheden verricht aan een 100 ton SL oplegger. (…) Voornoemde werknemers verrichtten werkzaamheden aan de hydraulische nek van de genoemde oplegger vanwege een storing van één van de twee hydraulische cilinders van de nek. Omdat deze cilinder lekte, was deze afgeko... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Economisch strafrecht: arbeidsomstandighedenDeze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van HeelJurisprudentieRechtbank Oost-Brabant 20 september 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:5372 (zaak A)Rechtbank Oost-Brabant 20 september 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:5368 (zaak B)De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 20 september 2019 uitspraak gedaan in twee zaken waarin twee rechtspersonen werden vervolgd in verband met drie ongevallen die plaats hebben gevonden op het terrein van een kolencentrale in Borssele. De eigenaar van de... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS