Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2019 nr. 5/6

Maatschappelijke (on)betamelijkheid en agressieve belastingplanning - Invulling van de norm van maatschappelijke betamelijkheid bij de beheersing van fiscale integriteitsrisico’s door trustkantoren

mr. I.C. Poortman en mr. dr. M.T. van der Wulp1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Sinds de introductie van de norm van ‘maatschappelijke betamelijkheid’ in de wet- en regelgeving betreffende trustkantoren haar intrede heeft gedaan2 , speelt de vraag wat de invulling van deze norm betekent voor (de beoordeling van) de betrokkenheid van trustkantoren, indien zij diensten verlenen waarbij sprake is van agressieve belastingplanning.

Deze vraag wordt (bijvoorbeeld) opgeworpen in de toelichting op de consultatieversie van de Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid, die tot 18 augustus 2019 ter consultatie is voorgelegd.3 In deze beleidsregel is door de toezichthouder op de trustsector, De Nederlandsche Bank (DNB), vastgelegd op welke wijze zij beoordeelt in hoeverre trustkantoren het risico beheersen op betrokkenheid bij wat (in brede zin) ook wel ‘maatschappelijk onbetamelijk gedrag’ wordt genoemd.4 Het gaat hierbij om handelingen ‘die op een dusdanige...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. ‘Maatschappelijk betamelijk’ in de Wtt 2018

3. ‘Maatschappelijk betamelijk’ in de Wft

4. Agressieve belastingplanning

5. Beheersing fiscale integriteitsrisico’s door trustkantoren (Good practices, DNB 2019)

6. Beschouwing ‘maatschappelijk betamelijk’ in relatie tot agressieve belastingplanning

7. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. I.C. Poortman en mr. dr. M.T. van der Wulp1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/15988

Verder in 2019 nr.5/6

 Voorwoord

Ook de laatste editie van het jaar bestrijkt een groot aantal facetten van het sanctierecht. Eckhardt en Vissers schreven voor deze editie een artikel over de jacht op de (criminele) facilitator. ...

 Ten strijde tegen de ‘criminele’ facilitator?

In het jaar 2015 werd het woord 'facilitator' opgenomen in de 15e editie van de Dikke Van Dale: 'Persoon, groep of stelling die een proces faciliteert'. Al voor die tijd werd de term 'facilitator' ...

 Enkele opmerkingen over virtuele valuta in de zin van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn

In deze bijdrage worden enkele opmerkingen gemaakt over de reikwijdte van het begrip virtuele valuta in de zin van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn. Geconstateerd wordt dat de precieze ...

 Maatschappelijke (on)betamelijkheid en agressieve belastingplanning - Invulling van de norm van maatschappelijke betamelijkheid bij de beheersing van fiscale integriteitsrisico’s door trustkantoren

Sinds de introductie van de norm van ‘maatschappelijke betamelijkheid’ in de wet- en regelgeving betreffende trustkantoren haar intrede heeft gedaan[2], speelt de vraag wat de invulling...