Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2019 nr. 5/6

Actualiteiten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel

Jurisprudentie

Rechtbank Oost-Brabant 20 september 2019,
ECLI:NL:RBOBR:2019:5372 (zaak A)

Rechtbank Oost-Brabant 20 september 2019,
ECLI:NL:RBOBR:2019:5368 (zaak B)

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 20 september 2019 uitspraak gedaan in twee zaken waarin twee rechtspersonen werden vervolgd in verband met drie ongevallen die plaats hebben gevonden op het terrein van een kolencentrale in Borssele. De eigenaar van de kolencentrale stond in zaak A terecht in verband met een dodelijk ongeval op 20 november 2015 (feit 1) en twee incidenten waarbij werknemers gewond zijn geraakt op 24 juli 2015 (feit 2) en op 23 september 2015 (feit 3). De werkgever waar het slachtoffer van het ongeval op 20 november 2015 in loondienst was toen hij werkzaamheden verrichtte op het terrein van de eigenaar van de centrale stond tere...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden

Jurisprudentie

Rechtbank Oost-Brabant 20 september 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:5372 (zaak A)

Rechtbank Oost-Brabant 20 september 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:5368 (zaak B)

Zaak A

Zaak B

Rechtbank Amsterdam 6 november 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:8326 (zaak A)

Rechtbank Amsterdam 6 november 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:8315 (zaak B)

Zaak A

Zaak B

Economisch strafrecht: milieu

Hof Den Haag 8 oktober 2019, ECLI: NL: GHDHA: 2019: 2678, 2679 en 2680

Rechtbank Rotterdam 18 september 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:7771

Rechtbank Rotterdam 12 september 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:7450

Hoge Raad 8 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1363, ECLI:NL:HR:2019:1364, ECLI:NL:HR:2019:1365, ECLI:NL:HR:2019:1366

Fiscaal sanctierecht

Wetgeving

Openbaar maken vergrijpboeten opgelegd aan medeplegers die beroepsmatig bijstand verlenen

Jurisprudentie

Hoge Raad 15 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1786

Hoge Raad 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1579

ECLI:NL:RBROT:2019:8750, ECLI:NL:GHAMS:2019:3435 en ECLI:NL:GHSHE:2019:3313

Gerechtshof ’s Hertogenbosch 15 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3086

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 21 juni 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:2253

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 24 mei 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1970

Rechtbank Den Haag 28 februari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:11232

Ontneming

Hoge Raad 1 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1479

Hoge Raad 8 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1552

Toezichthouders

Nieuws

Laura van Geest per 1 februari 2020 voorzitter AFM

AFM zet gedoogbeleid beloning handelaren voor eigen rekening voort

Publicatie Q&A’s inzake transactiemonitoring en cliëntenonderzoek bij AISP en PISP

Jurisprudentie

Rechtbank Rotterdam 22 oktober 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:8228

Rechtbank Rotterdam 19 september 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:7821

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 5 november 2019, ECLI:CBB:2019:565

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15 oktober 2019, ECLI:CBB:2019:496

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15 oktober 2019, ECLI:CBB:2019:497

Rechtbank Rotterdam 12 juni 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:8138

Kort geding – Rechtbank Den Haag 18 juli 2019 ECLI:NL:RBDHA:2019:12914

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 30 juli 2019 ECLI:NL:CBB:2019:329

Rechtbank Rotterdam 27 juni 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5089

College van Beroep voor het bedrijfsleven 30 april 2019, ECLI:NL:CBB:2019:163 en ECLI:NL:CBB:2019:162 en 26 augustus 2019, ECLI:NL:CBB:2019:363

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 14 mei 2019, ECLI:NL:CBB:2019:204

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 11 juni 2019, ECLI:NL:CBB:2019:233

Witwassen

Jurisprudentie

Rechtbank Amsterdam 27 mei 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3766

Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam, 5 augustus 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:5721

Rechtbank Rotterdam 9 oktober 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:8158

Conclusie A-G P.C. Vegter 9 juli 2019, ECLI:NL:PHR:2019:731 bij Hoge Raad 1 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1486

Actualiteiten

Lijst van de Belastingdienst met functies die in Nederland als politiek prominent worden gekwalificeerd

Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Aankondiging wetsvoorstel gezamenlijke transactiemonitoring

Wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in verband met het vervallen van de objectieve indicator derde-hoogrisicolanden

Zesde anti-witwasrichtlijn

Handleiding, handvatten en stappenplan Wwft

Jaarverslag 2018 MONEYVAL

Financieel strafrecht

Jurisprudentie Wwft

Rechtbank Amsterdam, 23 oktober 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:8010

Rechtbank Gelderland, 24 september 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:4277

Jurisprudentie Terrorismefinanciering

Rechtbank Rotterdam, 4 november 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:8645

Rechtbank Rotterdam, 4 november 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:8646

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/15989

Verder in 2019 nr.5/6

 Voorwoord

Ook de laatste editie van het jaar bestrijkt een groot aantal facetten van het sanctierecht. Eckhardt en Vissers schreven voor deze editie een artikel over de jacht op de (criminele) facilitator. ...

 Ten strijde tegen de ‘criminele’ facilitator?

In het jaar 2015 werd het woord 'facilitator' opgenomen in de 15e editie van de Dikke Van Dale: 'Persoon, groep of stelling die een proces faciliteert'. Al voor die tijd werd de term 'facilitator' ...

 Enkele opmerkingen over virtuele valuta in de zin van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn

In deze bijdrage worden enkele opmerkingen gemaakt over de reikwijdte van het begrip virtuele valuta in de zin van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn. Geconstateerd wordt dat de precieze ...

 Maatschappelijke (on)betamelijkheid en agressieve belastingplanning - Invulling van de norm van maatschappelijke betamelijkheid bij de beheersing van fiscale integriteitsrisico’s door trustkantoren

Sinds de introductie van de norm van ‘maatschappelijke betamelijkheid’ in de wet- en regelgeving betreffende trustkantoren haar intrede heeft gedaan[2], speelt de vraag wat de invulling...