Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2020 nr. 1

Brexit: gevolgen voor het veiligheidsdomein - Opinie

mr. M. van Iperen1

De Brexit is sinds 31 januari 2020 een feit. Het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) is geen lid meer van de Europese Unie (hierna: EU). Brexit is een gebeurtenis met grote impact op de Britse en Nederlandse maatschappij. De impact is al enige tijd te voelen op de handelsrelatie tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk; in de media uiten ondernemers regelmatig dat zij onzeker zijn over hoe de toekomst eruitziet. Over de toekomstige relatie gaan de EU

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

en het VK dit jaar intensief onderhandelen. Zij doen dit in een overgangsperiode die duurt tot en met 31 december 2020. Die overgangsperiode is onderdeel van de ‘deal’, oftewel het terugtrekkingsakkoord[2] van de EU en het VK waarop de Brexit op 31 januari 2020 is gebaseerd. De overgangsperiode maakt het mogelijk dat de EU-lidstaten en het VK in die periode ‘gewoon’ kunnen omgaan met elkaar zoals zij ook voor de Brexit deden: in relatieve rust en met toepassing van de EU-regelgeving, met dien verstande dat het VK niet meer kan deelnemen aan het EU-besluitvormingsproces omdat het natuurlijk geen lidstaat meer is. Het wordt spannend wat de onderhandelingen gaan opleveren. De Brexit heeft, behalve voor de handel, gevolgen voor meer gebieden waarin sprake is van EU-samenwerking en meestal wordt deze samenwerking er niet direct eenvoudiger op. Dit artikel gaat specifiek in op de gevolgen van Brexit voor het veiligheidsdomein. Het biedt een korte schets van hoe enkele criminaliteitsfenomenen zich zouden kunnen ontwikkelen. Naast deze schets geeft dit artikel enig inzicht in hoe het Openbaar Ministerie zich al geruime tijd voorbereidt op het moment waarop de EU-afspraken niet meer van toepassing zijn, met als doel het minimaliseren van de nadelige gevolgen voor het veiligheidsdomein. Aan de schets ligt – voor de goede orde – geen wetenschappelijke analyse ten grondslag. Het is niet meer dan een beredeneerde inschatting van mogelijke gevolgen. Als de aanloop naar de Brexit iets heeft duidelijk gemaakt, is het wel dat niemand een goed werkende glazen bol lijkt te hebben…

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Meer kansen voor criminaliteit?

2. Strafrechtelijke samenwerking na Brexit

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M. van Iperen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16075

Verder in 2020 nr.1

 Voorwoord

‘Sorry seems to be the hardest word’ Naast de gebruikelijke actualiteiten rubrieken (economisch strafrecht, fiscaal sanctierecht, ontneming, toezichthouders, witwassen en financieel st...

 De invloed van spijtbetuigingen op de strafmaat in fiscale strafzaken

'Het spijt me, vergeef me. Anders kan ik het niet zeggen. Er valt van alles uit te leggen.' Deze spijtbetuiging werd pakkend bezongen door Anita Meijer, maar zou ook goed door een verda...

 Brexit: gevolgen voor het veiligheidsdomein - Opinie

De Brexit is sinds 31 januari 2020 een feit. Het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) is geen lid meer van de Europese Unie (hierna: EU). Brexit is een gebeurtenis met grote impact op de Britse en N...