Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2020 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. M.E Rosing
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. R. de Bree
mr. A.A. van Gelder
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. R. van der Hoeven
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. P. L. Reeser Cuperus
mr. J.F. Rense
mr. R.J.M. de Rijck
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. drs. M.J.C. Somsen
mr. A. B. Vissers
mr. A.E. Wilbrink
mr. dr. E. M. Witjens
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. S. Allertz
mr. M.C.C. J. Cuppen
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. A.A. Feenstra
mr. M.A. Loenen
E. Neve
mr. E.R. van Rhijn
mr. C. J. Roosen
mr. W. Shreki
mr. S.W.M. Stevens
mr. drs. M.J.N. Vermeij

Redactiesecretaris(sen)

mr. A.M. Borel Rinkes

Inleiding

Voorwoord

mr. R. van der Hoeven1

‘Sorry seems to be the hardest word’ Naast de gebruikelijke actualiteiten rubrieken (economisch strafrecht, fiscaal sanctierecht, ontneming, toezichthouders, witwassen en financieel strafrecht) bevat deze aflevering onder meer een artikel over de invloed van spijtbetuigingen op de strafmaat in fiscale strafzaken. Ik verwijs u daar graag naar, maar plaats hieronder een aantal algemene opmerkingen over roep om spijtbetuigingen die almaar sterker lijkt te worden. De pleger van een strafbaar feit verstoort met zijn daad de relatie met het slachtoffer en met de maa... ...lees meer

Artikel

De invloed van spijtbetuigingen op de strafmaat in fiscale strafzaken

mr. D.J.E. de Kruif en mr. N. van den Boom1

'Het spijt me, vergeef me. Anders kan ik het niet zeggen. Er valt van alles uit te leggen.' Deze spijtbetuiging werd pakkend bezongen door Anita Meijer, maar zou ook goed door een verdachte ter zitting naar voren kunnen worden gebracht. In het strafrecht zien we spijtbetuigingen door verdachten steeds vaker voorkomen en het al dan niet tonen van berouw wordt geregeld ook uitdrukkelijk door de rechter meegenomen bij de straftoemeting. Een recent voorbeeld is de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam in de zaak van de terroristische aan... abonneren of dit artikel kopen.

Brexit: gevolgen voor het veiligheidsdomein - Opinie

mr. M. van Iperen1

De Brexit is sinds 31 januari 2020 een feit. Het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) is geen lid meer van de Europese Unie (hierna: EU). Brexit is een gebeurtenis met grote impact op de Britse en Nederlandse maatschappij. De impact is al enige tijd te voelen op de handelsrelatie tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk; in de media uiten ondernemers regelmatig dat zij onzeker zijn over hoe de toekomst eruitziet. Over de toekomstige relatie gaan de EU en het VK dit jaar intensief onderhandelen. Zij doen dit in een overgangsperiode die duurt tot en met 31 december 2020. Die overgangsperiod... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Economisch strafrecht ArbeidsomstandighedenDeze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van HeelRechtbank Oost-Brabant 19 november 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:6667 (zaak A)Rechtbank Oost-Brabant 19 november 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:6668 (zaak B)Twee rechtspersonen zijn door de Rechtbank Oost-Brabant voor het medeplegen van opzettelijke overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit veroordeeld tot geldboetes van respectievelijk € 50.000,- en € 85.000,-. Van het aan beide verdachten... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS