Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 2

Voorwoord

Michelle de Rijke Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.

Het voelt bijna ongemakkelijk om in deze tijd aandacht te vragen voor andere onderwerpen dan COVID-19. Toch domineerden de onderwerpen van de artikelen in deze NTE-aflevering tot voor kort respectievelijk de Europese media en het debat over de energietransitie in Nederland: Brexit en schaarse transportcapaciteit.

Silke Goldberg MA PgDL schetst in haar artikel met de titel ‘Groot-Brittannië ontkoppeld? Brexit en de energiemarkt’ onder meer de impact op de energiesector van een no-deal-Brexit en de verschillende scenario’s voor een toekomstige handelsovereenkomst tussen de EU en het VK met betrekking tot de energiesector. In de conclusie gaat ze ook kort in op de gevolgen van de Corona-crisis voor de Brexit-onderhandelingen.

Mrs. Djara Braggaar en Saskia Lavrijssen doen in hun artikel ‘Kink in de kabel’voorstellen voor het proactiever afstemmen van vraag naar en aanbod van netwerkcapaciteit in de energietransitie. Dit is nodig omdat door de grote toename van onder meer duurzame energieprojecten, datacenters en elektrificatie op de elektriciteitsnetwerken een groot tekort aan transportcapaciteit is ontstaan en hierdoor de energietransitie in gevaar komt. Het artikel sluit af met een aantal concrete aanbevelingen.

Het jaarlijkse tweedaagse European Energy Law Seminar dat plaatsvond op 20 en 21 januari jl. bood weer een brede variatie aan actuele presentaties. In het verslag van de eerste dag komen achtereenvolgens de ontwikkelingen in de EU en het Europees energierecht, ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend energiebeheer en interconnectoren met derde landen aan bod. Het verslag van de tweede dag kunt u in de volgende aflevering van het NTE tegemoetzien.

Het laat zich nog raden of COVID-19 een thema zal vormen voor artikelen in dit tijdschrift. Wel is duidelijk dat de Corona-maatregelen van invloed zijn op energierechtelijke thema’s. Vooralsnog manifesteren die zich met name door vertragingen: vertraging van de afhandeling van mijnbouwschade in Groningen, uitstel van de indieningstermijn voor de Regionale Energie-Strategieën van 1 juni naar 1 oktober a.s. en naar verluidt voorlopig uitstel van de indiening van het wetsvoorstel voor CO2-heffing voor de industrie. Maar er zijn ook zaken die wel de oorspronkelijke planning volgen, zoals de tender voor de vergunning voor de realisatie van een windpark op zee voor het windenergiegebied Hollandse Kust Noord die op 2 april is geopend en de achtereenvolgende publicaties door de ACM in maart: een concept-leidraad voor consultatie over de toegestane activiteiten van netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers en een door de minister van EZK gevraagd advies over de mogelijke rol van de netbeheerders of netwerkbedrijven in de warmtemarkt. En de publicatie van het NTE vindt ondanks de Corona-maatregelen ook doorgang.

De redactie wenst u sterkte en gezondheid in deze bizarre tijd.

Michelle de Rijke

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
Michelle de Rijke
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16129

Verder in 2020 nr.2

 Voorwoord

Het voelt bijna ongemakkelijk om in deze tijd aandacht te vragen voor andere onderwerpen dan COVID-19. Toch domineerden de onderwerpen van de artikelen in deze NTE-aflevering tot voor kort respecti...

 Kink in de kabel - Voorstellen voor het proactiever afstemmen van vraag en aanbod van netwerkcapaciteit in de energietransitie

Door de grote groei van duurzame energieprojecten zoals zonneparken en windmolenparken, de groei van datacenters en door de elektrificatie van de energievraag van energiegebruikers, is een groot...

 Groot-BrittanniĆ« ontkoppeld? - Brexit en de energiemarkt

1. De politieke context na de verkiezingenSinds het Brexit-referendum van 23 juni 2016 wordt het debat in het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) gedomineerd door vragen als hoe, wanneer en in welke v...

 Verslag van het 31ste European Energy Law Seminar (I)

Op 20 en 21 januari 2020 vond in het Babylon Hotel te Den Haag de 31ste editie van het European Energy Law Seminar (EELS) plaats. Dit seminar wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging v...