Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 2

Kink in de kabel - Voorstellen voor het proactiever afstemmen van vraag en aanbod van netwerkcapaciteit in de energietransitie

D. Braggaar en prof. mr. S. Lavrijssen1

Door de grote groei van duurzame energieprojecten zoals zonneparken en windmolenparken, de groei van datacenters en door de elektrificatie van de energievraag van energiegebruikers, is een groot tekort aan transportcapaciteit op de elektriciteitsnetwerken ontstaan. Teneinde de energietransitie niet in gevaar te brengen is van groot belang dat deze problemen worden opgelost en in de toekomst worden voorkomen. Het doel van dit artikel is om een structurele en duurzame visie te vormen over de wijze waarop een

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

proactief investeringsbeleid kan worden opgesteld voor investeringen in het elektriciteitsnetwerk. Hierbij komen de rol van de wetgever en de minister van Economische Zaken en Klimaat, de rol van de netbeheerders, de rol van de ACM en die van de netgebruikers aan de orde. Geconcludeerd wordt dat alle betrokken spelers specifieke technische, bestuurlijke en juridische maatregelen kunnen nemen om op de korte termijn een optimaler gebruik van de netwerkcapaciteit te realiseren. Bovenal is echter nodig dat de wetgever ook een lange termijn systeemvisie inzake het functioneren van de energiemarkt formuleert, zoals wordt beoogd door de Minister in de ‘Marktontwikkeling voor de Energietransitie’. Een systeemperspectief moet ook de basis vormen voor een duurzaam, toekomstbestendig en betaalbaar investeringsbeleid bij de netbeheerders en voor de Regionale Energie Strategieën. Om een goede afstemming van de verschillende strategieën te borgen, zullen zij naast elkaar moeten worden gelegd om te zien hoe zij zich tot elkaar verhouden en tot de Marktontwikkeling. Hierbij moet het proactief afstemmen van de vraag naar en het aanbod van netwerkcapaciteit door de netbeheerder een cruciaal onderdeel zijn. Omdat de gesignaleerde problemen zich voordoen bij de elektriciteitsnetwerken, is het investeringsbeleid ten aanzien van deze netwerken voorwerp van onderzoek van dit artikel.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Investeringsplannen en tariferingsstructuur

2.1. Investeringsplannen

2.2. Methodebesluiten en tariefbesluiten

2.3. Het investeringsbesluit en de uitvoering

3. Voorgestelde wijzigingen Wiebes

3.1. Voorstellen van Wiebes

3.2. De rol van de RES

4. De rol van de netbeheerders bij een proactief investeringsbeleid

5. De rol van gebruikers

6. Aanbevelingen

7. Afsluitende opmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
D. Braggaar en prof. mr. S. Lavrijssen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16130

Verder in 2020 nr.2

 Voorwoord

Het voelt bijna ongemakkelijk om in deze tijd aandacht te vragen voor andere onderwerpen dan COVID-19. Toch domineerden de onderwerpen van de artikelen in deze NTE-aflevering tot voor kort respecti...

 Kink in de kabel - Voorstellen voor het proactiever afstemmen van vraag en aanbod van netwerkcapaciteit in de energietransitie

Door de grote groei van duurzame energieprojecten zoals zonneparken en windmolenparken, de groei van datacenters en door de elektrificatie van de energievraag van energiegebruikers, is een groot...

 Groot-Brittannië ontkoppeld? - Brexit en de energiemarkt

1. De politieke context na de verkiezingenSinds het Brexit-referendum van 23 juni 2016 wordt het debat in het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) gedomineerd door vragen als hoe, wanneer en in welke v...

 Verslag van het 31ste European Energy Law Seminar (I)

Op 20 en 21 januari 2020 vond in het Babylon Hotel te Den Haag de 31ste editie van het European Energy Law Seminar (EELS) plaats. Dit seminar wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging v...