Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2020 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. B.J. Drijber
mr. F. Elskamp
mr. dr. H.P.A. Knops
mr. P.I.W.R. Maandag
mr. M.W.F. Oosterhuis
drs. C.M.A. Prins
dr. T. Vanden Borre

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

Inleiding

Voorwoord

Michelle de Rijke

Het voelt bijna ongemakkelijk om in deze tijd aandacht te vragen voor andere onderwerpen dan COVID-19. Toch domineerden de onderwerpen van de artikelen in deze NTE-aflevering tot voor kort respectievelijk de Europese media en het debat over de energietransitie in Nederland: Brexit en schaarse transportcapaciteit. Silke Goldberg MA PgDL schetst in haar artikel met de titel ‘Groot-Brittannië ontkoppeld? Brexit en de energiemarkt’ onder meer de impact op de energiesector van een no-deal-Brexit en de verschillende scenario’s voor een... ...lees meer

Artikel

Kink in de kabel - Voorstellen voor het proactiever afstemmen van vraag en aa...

D. Braggaar en prof. mr. S. Lavrijssen1

Door de grote groei van duurzame energieprojecten zoals zonneparken en windmolenparken, de groei van datacenters en door de elektrificatie van de energievraag van energiegebruikers, is een groot tekort aan transportcapaciteit op de elektriciteitsnetwerken ontstaan. Teneinde de energietransitie niet in gevaar te brengen is van groot belang dat deze problemen worden opgelost en in de toekomst worden voorkomen. Het doel van dit artikel is om een structurele en duurzame visie te vormen over de wijze waarop een proactief investeringsbeleid kan worden opgesteld voor investeringen in het elektr... abonneren of dit artikel kopen.

Groot-Brittannië ontkoppeld? - Brexit en de energiemarkt

S.Y.M. Goldberg MA PgDL1

1. De politieke context na de verkiezingenSinds het Brexit-referendum van 23 juni 2016 wordt het debat in het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) gedomineerd door vragen als hoe, wanneer en in welke vorm Brexit moet plaatsvinden. Dit gaat gepaard met politieke onzekerheid. Tijdens de parlementaire debatten[2] in Westminster lijkt het wel of de Britse politici meer tijd besteden aan interne onderhandelingen dan aan die met de EU. In de onverwachte vervroegde verkiezingen van 12 december 2019 kreeg de Conservatieve Partij van Boris Johnson een meerderheid van 36 zetels in het ... abonneren of dit artikel kopen.

Verslag van het 31ste European Energy Law Seminar (I)

mr. V.C. van Campen1

Op 20 en 21 januari 2020 vond in het Babylon Hotel te Den Haag de 31ste editie van het European Energy Law Seminar (EELS) plaats. Dit seminar wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) in samenwerking met de universiteiten van Groningen en Oslo. Een groot aantal deelnemers, met diverse achtergronden binnen het energierecht, werd door een al even divers panel aan sprekers geïnformeerd over recente ontwikkelingen op meerdere terreinen van het rechtsgebied. De inhoud van de presentaties, die in het Engels werden verzorgd, wordt per thema en spreker in het N... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt, dr. L. Diestelmeier, mr. J.C.W. Gazendam, S.T. Kalisvaart, C.T. Nieuwenhout LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova en C.J. Vermue LL.M1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. Autoriteit Consument & Markt (ACM)ACM Jaarverslag 2019Uit het jaarverslag van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wordt duidelijk dat in 2019 de energietransitie een belangrijk thema was. In het kader van een betrouwbare, betaalbare en duurzame lev... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

Deze rubriek bestrijkt de periode februari-maart 2020. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en gesignaleerd zijn. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS